Blog Archives

مقابله زندانيان سياسي زندان گوهردشت با مامورين رژيم

طبق اخبار ى كه به  كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى  رسيده است,  زندانیان سیاسی سالن دوازده  بند چهار  زندان گوهردشت کرج امروز پنجم  بهمن ماه در اعتراض به یورش مزدوران به زندان , شعار مرگ برخامنه ای , مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر ظالم را سر دادند . دهها تن از مزدوران گارد ویژه  زندان و پاسدار هاى بندها به زندانیان سیاسی زندان گوهردشت حمله کردند .مزدوران ابتدا اقدام به بازرسی تمامی سلولهای زندانیان کردند و وسایل شخصی زندانیان را تخریب و به سرقت بردند و زندانیان را در سرمای زمستان به حیاط زندان منتقل کردند . زندانیان سیاسی در واکنش به  اين یورش وحشیانه مزدوران گارد ویژه  شعارهایی مانند  مرگ برخامنه ای , مرگ بردیکتاتور , مرگ بر ظالم  را سردادند. در مقابل اين اعتراض زندانيان  ماموران زندان از ترس گسترش این حرکت اعتراضی به سایر بندها سراسیمه سالن دوازده  را ترک کردند . در این یورش وحشیانه و غیرانسانی جنایتکارانی مانند بحرینی رییس اطلاعات زندان , امیریان معاون زندان و آقایی شرکت داشته و یورشها را علیه زندانیان سیاسی فرماندهی میکردند . Read the rest of this entry

Advertisements
%d bloggers like this: