Blog Archives

درختى كه به ياد مياورد

Untitled

The Tree That Remembers

درختى كه به ياد دارد, اسم فيلم مستندى است از مسعود رئوف. در  اين فيلم بسيار تاثير گذار مسعود رئوف كه خود نيز زنداني سياسي بوده است با زندانيان سياسي دهه شصت مصاحبه ميكند.

من  كما اينكه خودم زندانى سياسي بوده ام , با زندانيان سياسي مصاحبه كرده ام و دهها  فيلم مستند در رابطه با اعدام و شكنجه زندانيان سياسي در دهه شصت ديده ام اما هر بار  مصاحبه و سخنان جانبدربردگان از جنايات دهه شصت را ميشنوم, بغض گلويم را ميگيرد و قلبم براي هزاران جانباخته اي كه ديگر در ميان ما نيستند , براي خانواده هايشان كه تنها دلخوشيشان عكسى , خاطره اي و يا  تكه لباسي از فرزند اعدام شده شان است به درد ميايد. قلبم براي هزاران  جانبدربرده  از زندانها كه  بعد از سالها هنوز با پس لرزه هاى شكنجه هاي زندان زندگى ميكنند به درد ميايد.  مسعود رئوف با ابتكارات بسيار جالب و با هنرش كمك كرده است كه بخشهاى ديگرى از جنايات رژيم برملا شود. ايكاش هنرمندان بيشترى دردها و رنجهاى زندانيان سياسي را به تصوير ميكشيدند.  با تشكر از مسعود رئوف  كه اين فيلم مستند را برايم ارسال كرده است

http://www.nfb.ca/film/tree_that_remembers

The Tree That Remembers, by Masoud Raouf

former Iranian political prisoners talk about their ordeal in prison in 80s.

http://www.nfb.ca/film/tree_that_remembers

Advertisements
%d bloggers like this: