Blog Archives

اسیدپاشی 

#اسیدپاشی

This is a photo of once of the survivors of acid attacks in Iran. 

‏ این عکس مرضیه ابراهیمی یکی از قربانیان  اسیدپاشی اصفهان است. این جنایتکاران  بخشی از صورت مرضیه را برای همیشه تغییر دادند  و ضربات روحی روانی غیر قابل جبرانی به او وارد کردند  اما امید به زندگی و شهامت را نتوانستند از او بگیرند.  این عکس اعتراض  به زن ستیزی  است. اوج صدای ‘  من شکست ناپذیرم  ‘  است.  

عکاس ماکان شفیعی

Advertisements
%d bloggers like this: