Category Archives: Other

Leonard Cohen died 

  Leonard Cohen died today. This is one of my favourite songs.  Inspiring 

 لئونارد کهن امروز در گذشت.   یکی از اهنگهای زیبایش تقدیم به شما عزیزان . لئونارد کهن در توضیح این اهنگ میگوید  او برای این اهنگ از خواندن در مورد کشتار مردم در کمپ نازیها الهام گرفته. در جایی که در حین اینکه  کوره های ادم سوزی در حال کار کردن بود  و انسانها را میکشتند ،تعدادی از این اسیران هنوز     در آن شرایط وحشتناک که همبندیهایشان را برای کشتن میبردند هنوز با ادوات موسیقی شکسته شان اهنگ کلاسیک میزدند. ”
و برای اینست که من این اهنگ رو دوست دارم حتی در وحشتناکترین شرایط عشق به زندگی و موسیقی وجود دارد و این شگفت انگیزی انسان را نشان میدهد.

Cohen said in writing this song he was inspired by what happened in Nazi  concentration camps. He said:
” That came from just hearing or reading or knowing that in the death camps, beside the crematoria, in certain of the death camps, a string quartet was pressed into performance while this horror was going on, those were the people whose fate was this horror also. And they would be playing classical music while their fellow prisoners were being killed and burnt.”
And this to me is an inspiration to love life and music even in the most horrendous situation.  Yes that why is my favourite. ..

 https://youtu.be/ye6JssTdnvw
  

Advertisements

Chilcot Report Too LITTLE , too LATE

#گزارش چيلكات

#ChilcotReport

Too LITTLE , too LATE… Chilcot report “criticised” Tony Blair over Iraq invasion. Really? Only criticised? Tony blair is a war criminal and must be put on trial for destroying hundreds of thousands of lives in Iraq, for killing babies, for reducing people in Iraq to nothingness, for creating the disastrous situation in Iraq, for  …. And he is only criticised? I am extremely angry.I am glad some of the families of soldiers who were killed in Iraq have decided to take him to court, BUT this is not enough. Tony Blair is a war criminal and he must be held accountable for the crime he committed.

گزارش میگوید تونی بلر نباید دستور حمله به عراق را میداد.  به همین سادگی  میلیونها نفر آواره  و کشته و زخمی و معلول شدند و حالا میگویند اشتباه بود… چه کسی زندگی را به این میلینها نفر بر میگرداند؟

گزارش چيلكات پس از حدود هفت سال تحقيق در مورد نقش دولت انگليس در حمله به عراق اعلام كرد كه اين حمله نبايد صورت ميگرفت و توني بلر را به دليل اين تصميم اشتباه مورد انتقاد قرار داد. اخبار را تعقيب ميكردم و عصبانيت تمام وجودم را فرا گرفته بود كه توني بلر فقط مورد انتقاد قرار گرفته است و هفت سال طول كشيد كه از بلر به عنوان مسول نابود كردن زندگي صدها هزار نفر در عراق اسم ببرند. توني بلر يك جنايتكار جنگي است و بايد به عنوان يك جنايتكار جنگي محاكمه شود

 درد صدها هزار كودك كه همين حالا هم نميدانند فردا زنده ميمانند يا نه، صدها هزار كودك و مرد و زن كه تمام جوانب زندگيشان و آرزوهايشان نابود شد، نسلي كه درد و زخم و بمب و كشتار و محروميت داستان زندگي هر روزه شان شد، مادران و پدراني كه جسد قطعه قطعه شده فرزندانشان را دفن كردند ، شهرهايي كه به خرابه تبديل شده، ميليونها انساني كه زخمي و اواره و مريض و خموده شده اند، ….. توني بلر به جرم تمام اين جنايات، به جرم جنايت عليه بشر بايد محاكمه شود. جاي خوشحاليست كه تعدادي از خانواده هاي سربازاني كه شستشوي مغزي داده شده و به عراق فرستاده شده بودند و سپس كشته شدند، تصميم گرفته اند اين جنايتكار را به دادگاه بكشند. اما اين كافي نيست توني بلر به عنوان جنايتكار جنگي محاكمه شود و جوابگوي جناياتي باشد كه مرتكب شده است.

۸ مارس وکمپین دفاع از زندانیان سیاسی زن

یسکرا«کردی»: گفتگو با شیوا محبوبی در باره ۸ مارس وکمپین دفاع از زندانیان سیاسی زن
تاریخ مصاحبه – ۵ مارس ۲۰۱۶ 

شكست اردوغان در تركيه

On the election in Turkey and pushing back the Islamist and the dream of Erdoğan’s absolute power.

687242-a84e601e-0d55-11e5-af1d-2ec575a6f2f6

در انتخابات تركيه اردوغان راى اكثريت را نياورد و قصد و آرزويش براي قدر قدرت كردن رييس جمهورى و تغيير قانون اساسي شكست خورد و به اين طريق اسلاميون در تركيه و در اين انتخابات به عقب رانده شده اند۔ طبعا سكولاريسم در تركيه و ميان مردم جايگاه خاصى دارد و هر چند در طول اين چند سال حزب اردوغان تلاش كرد تركيه را اسلاميزه كند اما عملا نتوانست۔ حزب دست چپى دمكراتيك خلق كه براي اولين بار سيزده درصد راى اورد با شعار حقوق برابر براي زنان , احترام به ال-جى –بى-تى و حفظ محيط زيست راى تعداد بيشترى را به خود جلب كرد۔ و اين نشان ميدهد كه هر حزبى كه ميخواهد در جامعه توجه بيشتري به خود جلب كند بايد از حقوق برابر انسانها و مخصوصا حقوق زنان اسم ببرد۔ گفته ميشود اگر تا ٤٥ روز دولت ايتلافى تشكيل نشود اردوغان ميتواند درخواست يك انتخابات ديگر بكند۔

مهمترين نتيجه اين انتخابات عقب راندن اسلاميون در تركيه است اما سوال اينست كه علاوه بر اين نتيجه انتخابات و تشكيل دولت ايتلافى چه تاثيراتى بر تركيه و منطقه خواهد داشت؟ چه تاثيرى بر پذيرش تركيه در اتحاديه اروپا دارد؟ چه تاثيري بر تضعيف ناسيوناليسم از جمله ناسيوناليسم ترك و كرد در تركيه دارد؟

YES vote to the legalisation of gay marriage NO to religion

11

Well done to people in #Ireland that voted YES to #gay marriage and with this act they said NO to religion and the Catholic Church. First country in the world to legalise gay marriage through a #referendum. Many Irish citizens came to Ireland from all over the world just to give their YES vote to the legalisation of gay marriage. Excellent.

ايرلند اولين كشور در جهان كه در همه پرسي مردم حق برابر براى ازدواج همجنسگرايان را به رسميت شناخت

مردم #ايرلند روز ٢٣ مى ٢٠١٥ در يك همه پرسى به قانون برابر براى ازدواج همجنسگرايان راى مثبت دادند و يك ” نه ” بزرگ به مذهب و كليساي كاتوليك گفتند. واقعا جالب و مهم بود. كليسا تا اخرين لحظه گفت كه نبايد ازدواج # همجنسگرايان به رسميت شناخته شود, اما نه تنها كسي به حرف آنها گوش نكرد بلكه بنابر گزارشها بيشترين تعداد كسانى كه هيچوقت در راي گيريها شركت نميكردند در اين همه پرسى راى داند, شهروندان ايرلندى از كشورهاي محل زنگيشان از سراسر دنيا از جمله استراليا فقط براي دادن راى ” آرى ” به اين همه پرسى به ايرلند آمده بودند. تعداد زيادي كه سالها به پدر و مادرشان نگفته بودند همجنسگرا هستند در اين چند هفته به آنها گفتند و سعى كردند آنها را قانع كنند كه چرا بايد راى ” آرى ” بدهند.

به ياد داشته باشيم كه اين صرفا تصويب قانون توسط پارلمان نبود, حضور وسيع مردم به حق برابر براي همجنسگرايان و تو دهنى محكمى به كليساى كاتوليك كه دهه ها با نفوذش زندگى را براى همه و مخصوصا زنان در ايرلند سياه كرده بود.

اين يعنى مذهب برو گورت را گم كن

picture from The Guardian

Granted asylum because he is an atheist

Finally. . An Afghan citizen has been granted asylum in the UK  because he is an atheist.

This is the kind of news I would like to see more.
According to news dated 14 January , Atheist given asylum in UK.

I was glad to see this news since as far as I know this is the first time that asylum status is granted to an individual  from countries like Afghanistan based on non-religious beliefs. It is long overdue.  This shows the progress of  secular humanist  movement in the UK.
http://m.bbc.co.uk/news/uk-25715736

As someone who was born and brought up in Iran,  I am    so sick and tired of being pushed into the box of “Muslims”. I am an  Atheist and I have chosen to be one since I was 12 years old, yet I am called a ” Muslim woman”!!!!!!   only because I was born in Iran.   Read the rest of this entry

%d bloggers like this: