اسیدپاشی 

#اسیدپاشی

This is a photo of once of the survivors of acid attacks in Iran. 

‏ این عکس مرضیه ابراهیمی یکی از قربانیان  اسیدپاشی اصفهان است. این جنایتکاران  بخشی از صورت مرضیه را برای همیشه تغییر دادند  و ضربات روحی روانی غیر قابل جبرانی به او وارد کردند  اما امید به زندگی و شهامت را نتوانستند از او بگیرند.  این عکس اعتراض  به زن ستیزی  است. اوج صدای ‘  من شکست ناپذیرم  ‘  است.  

عکاس ماکان شفیعی

Advertisements

About shivamahbobi

Women's rights activist and spokesperson for ​ Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI), former political prisoner ,TV producer and presenter

Posted on July 19, 2017, in Women's Rights - زنان and tagged . Bookmark the permalink. 1 Comment.

  1. No alla violenza contro le Donne
    No to violence against women
    نه به خشونت علیه زنان

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: