چهارشنبه‌سوری 

#چهارشنبه‌سوری 

#ChaharshanbeSoori

شب چهارشنبه‌سوری من رو  یاد بچگی ام میاندازه .   اون شادی و هیجان بچگی که آمیخته بود با بوی آتیش  و صدای طرقه و از روی آتیش پریدن. یادمه همه اش مواظب بودم دامنم نسوزه …. خیلی وقته چهارشنبه با معنی دیگری برام تداعی میشه. با اعتراض تداعی میشه و تلاش مردم برا حفظ شادی و با هم بودن. بچه ها بیشتر مثل بزرگسالان هستند و چهارشنبه‌سوری اون حالت بی دغدغه و پر از هیجان و شادی و  بدور از ترس رو نداره…. این عکس رو روی اینترنت دیدم و نمیدونم کار هنری چه کسی است و یا به چه مناسبت منتشر شده اما کار زیبایی است دستش درد نکنه. اولین چیزی که توی این عکس دیدم یک زن آزاد و سرکش و بدور از قید و بندها و تابوهای جامعه و مذهب. زنی  که آزادانه میرقصه و مثل همون آتش کنارش عشق به زندگی و زیبایی درونش شعله میکشه و  دستمال قرمزش به دنیا میگه: من، هستم.

شب چهارشنبه‌سوری شادی داشته باشید. حتی اگر جایی نمیرین در قلبتون شادی رو حس کنید.

شیوا محبوبی

Advertisements

About shivamahbobi

Women's rights activist and spokesperson for ​ Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI), former political prisoner ,TV producer and presenter

Posted on March 14, 2017, in Social - اجتماعى and tagged , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: