برای گلرخ و آرش 

برای گلرخ و آرش 

On Valentine’s Day for Golrokh and Arash 


” ما لایق روزهای خوب بودیم اگر در جغرافیایی که فاشیسم بر پیکرش شلاق مینوازد متولد نمیشدیم”
 در میان تمام نامه ها و نوشته های نوشته شده در مورد آرش صادقی و گلرخ ایرایی ابراهیمی و حتی در میان نامه های خود گلرخ،  این دو خطی که گلرخ با این عکس  قبل از دستگیریش روی فیس بوکش  گذاشته بود از همه بیشتر توجه ام را جلب کرد. این دو خط از نظر من بسیار پرمعناست و چکیده  وضعیت آرش و گلرخ و احتمالا هزاران آرش و گلرخ دیگر است. گلرخ نوشته است:
” ما لایق روزهای خوب بودیم اگر در جغرافیایی که فاشیسم بر پیکرش شلاق مینوازد متولد نمیشدیم”
وقتی این را دیدم با خودم گفتم  آیا هرگز به این فکر کرده ایم  اگر آرش  و گلرخ  در مکان جغرافیایی  دیگری  بدنیا آمده و در شرایطی دیگر زندگی میکردند   زندگیشان چگونه میبود؟

شاید گلرخ به جای اینکه  شدت  ضربان قلبش  از  استرس اینکه چه بر سر او و آرش خواهد آمد  باشد، قلبش از هیجان اینکه قرار است با آرش روز عشاق ( والنتاین)  را با هم جشن بگیرند به طپش و هیجان میافتاد.

شاید به جای اینکه گلرخ  قبل از دستگیریش در مغازه ها به دنبال خرید لباس گرم برای آرش باشد که در این زمستان در زندان سرما  نخورد، در مغازه ها در حالیکه دست آرش را گرفته است به دنبال  خرید  لباسی زیبا برای سالگرد ازدواجشان میبود.

 شاید به جای چند دقیقه ملاقات آرش در زندان و  دوری از او و یا  حبس شدن در بندهای مختلف زندان اوین،  دست در  دست هم در  زیباترین شهرهای دنیا  گردش میکردند و گرمای دستشان به آنها   اطمینان و امید و امنیت میداد.

شاید به جای غم نبودن در کنار همدیگر و نداشتن یک لحظه آرامش،  در ساحلی زیبا  در حالی که روی ماسه های آرامبخش و گرم همدیگر را در اغوش میگرفتند و  با همدیگر به منظره  زیبای روبرویشان ،جایی که  دریا به آسمان  میپیوندند خیره شده و قلبشان سرشار از آرامش و شادی میبود.

شاید گلرخ به خاطر  نوشتن داستانی در مورد سنگسار  به جای حکم زندان، جایزه دفاع از انسانیت  و شجاعت را دریافت میکرد.

شاید به جای …
به اطرافم در خیابان   و رستورانها نگاه میکنم و وقتی زنان و مردان جوانی را میبینم که در این روز والنتاین میخندند و از لحظاتشان لذت میبرند با خودم میگویم  شاید  گلرخ و آرش هم  میتوانستند از لحظات شاد و زیبایشان بدون دغدغه  لذت میبردند.
” اگر در  جغرافیایی که فاشیسم بر پیکرش شلاق مینوازد متولد نمیشدند”
آرش و گلرخ را فراموش نکنیم
#FreeArash    #FreeGolrokh
شیوا محبوبی   @shivamahbobi

 About Golrokh Ebrahimi Iraee:
http://bit.ly/2g81jd1

Advertisements

About shivamahbobi

Women's rights activist and spokesperson for ​ Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI), former political prisoner ,TV producer and presenter

Posted on February 14, 2017, in Political Prisoners - زندانيان سياسى, فارسى and tagged , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: