زندگی همجنسگرایان در ایران 

A story of a young hemosexal boy

​این تنها یک نمونه از هزاران نمونه برخورد با همجنسگرایان است. یکی از دوستان این یادداشت را در رابطه با یک پسر همجنسگرا در ایران برایم فرستاد. یک خبر  کوتاه اما بشدت دردناک که قلب هر انسانی را بدرد میاورد.  تنها جرم این پسر  تمایل چنسیش است. احتمالا هزاران پسر و دختر دیگر در شهرهای مختلف ایران وجود دارند که با  همجنسگرا بودنشان اینچنین بیرحمانه برخورد میشود و زندگی و آینده و سلامت جسمی و روحی روانیشان مورد تهاجم قرار میگیرد. نه تنها قانونی در دفاعشان وجود ندارد، بلکه رژیم اسلامی حاکم  و قوانینش علیه همجنسگرایان بوده و خشونت علیه انها را از هر طریقی روزمره ترویج و اجرا میکند. 

شیوا محبوبی

“””””””

《زندگی همجنسگرایان در ایران بسیار وخیم است مثلا  فردی را میشناسم که  مدام تخریب میشد خم  از سوی مدرسه و هم خانواده اش.  او را  کتک میزدند. یک شب پدرش اورا از خانه  به دلیل همجنسگرا بودنش بیرون کرد. این پسر بیچاره زیر پل مورد تجاوز گروهی  قرار گرفت.  وقتی که با او صحبت میکردم انگار در یک دنیای دیگه بود این تجاوز و تحقیر توسط خانواده و اشنایان و نبود هیچ گونه حمایتی از طرف دولت، باعث افسردگی شدید او شده بود. این پسر مدتی در خانه مادر بزرگش بود و مادربزرگش او را به  مشاوره میبرد و چندین جسله مشاوره ادامه داشت. از ترس تمسخر دیگران کمتر از خانه  بیرون میرفت و مدتی بعد  از مشاوره  از مادر بزرگش خواسته بود که او را به ازمایشگاه ببرد تا مطمئن شود  بیماری ندارد  چون  گفته بود که به نظر میامد که متجاوزان  اعتیاد داشتند. مادر بزرگش او را به ازمایشگاه میبرد و بعد مشخص میشود که این پسر بیچاره مبتلا به بیماری ایدز شده است. اولش  باورش نمیشد.  مادربزرگش با پدرش تماس گرفت و یک بار دیگر  ازمایش گرفته شد و مجددا مشخص شد که او واقعا به این بیماری مبتلا شده  است. این پسر بهه شدت عصبی شده و فریاد میزد وچندین بار اقدام به خودکشی کرد ولی او را به بیمارستان بردند.   در حال حاضر   اوضاع خوبی ندارد انگار یک ادم دیگه شده است که هیچ احساسی ندارد .  پیش مادربزرگش است و مادربزرگش سعی میکنه به او روحیه بدهد و برای درمان بیماریش اقدام بکنه ولی خودش علاقه ای نشان نمیدهد و انگیزه برای زندگی کردن را از دست داده است . از طرفی  پدرش  مداوما سرزنشش میکند و از مادربزرگ میخواهد  که پسرش را از خانه بیرون بکند. معلوم نیست که مادر بزرگش تا چه زمانی از او نگهداری خواهد کرد. آنچه که واضحه این پسر   اینده خوبی ندارد چرا که حتی درمان بیماری هم در جایی مثل ایران هزینه های زیادی دارد .

نویسنده : رضا》

Advertisements

About shivamahbobi

Women's rights activist and spokesperson for ​ Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI), former political prisoner ,TV producer and presenter

Posted on September 26, 2016, in Social - اجتماعى. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: