آزادي جعفر عظيم زاده و مبارزه براي تحقق خواسته هايش

Jafar Hemayat.gif

آزادي جعفر عظيم زاده و مبارزه براي تحقق خواسته هايش

آزادي جعفر عظيم زاده موجي از شادي و شعف را در ميان مردم بر انگيخت، آزادي جعفر يك پيروزي بزرگ براي همه ما است. در مدتي كه جعفر عظيم زاده در حال اعتصاب غذا بود، هزاران نفر در ايران و كشورهاي مختلف با نگراني وضعيت او را دنبال ميكردند و هر روزي كه از اعتصاب غذا ميگذشت نگرانيها و همزمان تلاش براي آزاديش بيشتر ميشد. تعدادي از زندانيان سياسي از جمله امیر قلی ، سعيد شيرزاد، آرش صادقي، بهنام موسیوند، علی معزی و وحید صیادی در حمايت از جعفر و خواسته هايش دست به اعتصاب غذا زده بودند، خانواده ها و مدافعين آزادي زندانيان سياسي دست به تجمع زدند و در آخرين اقدامشان دسته جمعي به ملاقات جعفر در بيمارستان سينا رفتند. اتحاديه هاي كارگري و تشكلهاي بشردوست در سطح دنيا از جعفر و خواسته هايش دفاع كرده و خواستار آزاديش شدند. ما موفق شديم صداي رساي جعفر ، صداي كارگر زنداني را، كه در اوج اعتصاب غذا نيز همچنان پر صلابت بود را به گوش دنيا رسانده و حمايت وسيعي را جلب كنيم. بار ديگر آزادي جعفر عظيم زاده را به خانواده و دوستانش و تك تك شما عزيزان صميمانه تبريك ميگويم

 ما موفق شديم رژيم را وادار كنيم جعفر عظيم زاده را آزاد كند اما اعتراض و تلاش ما نبايد با آزادي جعفر فروكش كند. خواسته ها يي كه در بيانيه مشترك جعفر عظيم زاده و اسماعيل عبدي به مناسبت اول ماه مي اعلام شده بود همچنان پابرجاست. خواست خارج کردن اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور” از پرونده های کارگران و معلمان معترض يكي از خواسته هاي بيانيه بود. اين خواست نه تنها شامل پرونده هاي معلملن و كارگران معترض بلكه شامل عموم پرونده هاي زندانيان سياسي را در بر ميگيرد و اينبار اين خواسته در سطح وسيعي توجه مردم و جهانيان را به خود جلب كرده است. جعفر عظيم زاده و اسماعيل عبدي به دنبال صدور بيانيه و اعلام خواسته هايشان مجبور شدند از سلامت و جان خود مايه گذاشته و دست به اعتصاب غذا بزنند و پس از آزادي عبدي ، عظيم زاده همچنان به اعتصاب خود ادامه داد. نكته قابل توجه اين بود كه اينبار مردم در ايران و ساير كشورها در قبال اعتصاب غذاي جعفر صرفا به اينكه از او بخواهند اعتصابش را بشكند اكتفا نكردند بلكه دست به اعتراض و حمايت وسيع از جعفر و خواسته هايش زدند.

اين اعتراض و حمايت از خواسته ها بايد ادامه پيدا كند. پيروزي ما در عقب راندن رژيم و آزادي جعفر بايد به سكوي پرشي براي پيشروي در زمينه آزادي زندانيان سياسي و به طور مشخص فشار وسيعتر به رژيم جهت خارج كردن “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور” از پرونده زندانيان سياسي تبديل شود. بايد از اتحاديه هاي كارگري و تشكلهايي كه از جعفر عظيم زاده دفاع كردند بخواهيم كه فشار خود را بر رژيم جهت آزادي زندانيان سياسي ادامه بدهند .

با تداوم و وسيع كردن تجمعات و حمايت موثر از زندانيان سياسي و خواسته هايشان ميتوانيم جلو دستگيري مجدد جعفر عظيم زاده و اسماعيل عبدي و ساير فعالين را گرفته و به زنداني سياسي اعلام كنيم كه جهت احقاق خواسته هايش مجبور نيست دست به اعتصاب غذا بزند چرا كه ما، مردم آزاديخواه ، با تمام قوا در حمايت از انها و خواسته هايشان كه همانا خواست همه ما است مبارزه خواهيم كرد.

شيوا محبوبي

 سخنگوي كميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي در ايران

ششم جولاي ٢٠١٦ برابر با هفدهم تيرماه ١٣٩٤

http://fa.cfppiran.com
به کانال تلگرام کمیته بپیوندید:
https://telegram.me/CFPPI
فیس بوک کمیته:
https://www.facebook.com/zendani.siasi

Advertisements

About shivamahbobi

Women's rights activist and spokesperson for ​ Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI), former political prisoner ,TV producer and presenter

Posted on July 7, 2016, in Political Prisoners - زندانيان سياسى, فارسى and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: