Monthly Archives: July 2016

نگذاريد قلبشان از تپش باز ايستد- گزارش عفو بين الملل

نگذاريد قلبشان از تپش باز ايستد

In support of political prisoners deprived of medical attention

كارزار حمايت از زندانيان  محروم از درمان

گزارش عفو بين الملل  در رابطه با زندانيان محروم از درمان : ” سلامتي آنها به گروگان گرفته شده است

#Heartbeats

3 

عفو بين الملل اخيرا گزارش  ٤٦ صفحه اي  مهمي در رابطه با زندانيان محروم از درمان در زندانهاي ايران منتشر كرده است.  در اين گزارش  عفو بين الملل ضمن اشاره  به  جوانب مختلف محروميت از درمان و قوانين رژيم اسلامي در ايران به وضعيت تعدادي از زندانيان سياسي محروم از درمان پرداخته است.  متن گزارش:

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1341962016ENGLISH.PDF

 جاي خوشحاليست كه سازمان عفو بين الملل تصميم گرفت  به طور ويژه به اين موضوع بپردازد . گزارش عفو بين الملل اقدام  موثري در جهت منعكس كردن محروميت زندانيان از دارو و درمان ميباشد و اميدواريم اين گزارش در سطح وسيعي  توجه سازمانهاي جهاني و مردم در كشورهاي مختلف را به اين موضوع جلب و آنها را تشويق  به اقدام نمايد.   كميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي بارها بر اهميت افشا سياست رژيم در حذف فيزيكي زندانيان از طريق محروم كردنشان از درمان  تاكيد كرده است.  ما بارها اعلام كرده ايم   محروم كردن سيستماتيك زندانيان از دارو و درمان ” اعدام خاموش ” اين زندانيان است.  كميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي براي اولين بار در سال ٢٠١٢ پس از دريافت گزارشهاي مكرر از زندان رجايي شهر مبني بر محروميت اين زندانيان از درمان ، اقدامات خود را جهت جلب توجه سازمانهاي جهاني به اين موضوع شروع كرد Read the rest of this entry

Advertisements

آزادي جعفر عظيم زاده و مبارزه براي تحقق خواسته هايش

Jafar Hemayat.gif

آزادي جعفر عظيم زاده و مبارزه براي تحقق خواسته هايش

آزادي جعفر عظيم زاده موجي از شادي و شعف را در ميان مردم بر انگيخت، آزادي جعفر يك پيروزي بزرگ براي همه ما است. در مدتي كه جعفر عظيم زاده در حال اعتصاب غذا بود، هزاران نفر در ايران و كشورهاي مختلف با نگراني وضعيت او را دنبال ميكردند و هر روزي كه از اعتصاب غذا ميگذشت نگرانيها و همزمان تلاش براي آزاديش بيشتر ميشد. تعدادي از زندانيان سياسي از جمله امیر قلی ، سعيد شيرزاد، آرش صادقي، بهنام موسیوند، علی معزی و وحید صیادی در حمايت از جعفر و خواسته هايش دست به اعتصاب غذا زده بودند، خانواده ها و مدافعين آزادي زندانيان سياسي دست به تجمع زدند و در آخرين اقدامشان دسته جمعي به ملاقات جعفر در بيمارستان سينا رفتند. اتحاديه هاي كارگري و تشكلهاي بشردوست در سطح دنيا از جعفر و خواسته هايش دفاع كرده و خواستار آزاديش شدند. ما موفق شديم صداي رساي جعفر ، صداي كارگر زنداني را، كه در اوج اعتصاب غذا نيز همچنان پر صلابت بود را به گوش دنيا رسانده و حمايت وسيعي را جلب كنيم. بار ديگر آزادي جعفر عظيم زاده را به خانواده و دوستانش و تك تك شما عزيزان صميمانه تبريك ميگويم Read the rest of this entry

Chilcot Report Too LITTLE , too LATE

#گزارش چيلكات

#ChilcotReport

Too LITTLE , too LATE… Chilcot report “criticised” Tony Blair over Iraq invasion. Really? Only criticised? Tony blair is a war criminal and must be put on trial for destroying hundreds of thousands of lives in Iraq, for killing babies, for reducing people in Iraq to nothingness, for creating the disastrous situation in Iraq, for  …. And he is only criticised? I am extremely angry.I am glad some of the families of soldiers who were killed in Iraq have decided to take him to court, BUT this is not enough. Tony Blair is a war criminal and he must be held accountable for the crime he committed.

گزارش میگوید تونی بلر نباید دستور حمله به عراق را میداد.  به همین سادگی  میلیونها نفر آواره  و کشته و زخمی و معلول شدند و حالا میگویند اشتباه بود… چه کسی زندگی را به این میلینها نفر بر میگرداند؟

گزارش چيلكات پس از حدود هفت سال تحقيق در مورد نقش دولت انگليس در حمله به عراق اعلام كرد كه اين حمله نبايد صورت ميگرفت و توني بلر را به دليل اين تصميم اشتباه مورد انتقاد قرار داد. اخبار را تعقيب ميكردم و عصبانيت تمام وجودم را فرا گرفته بود كه توني بلر فقط مورد انتقاد قرار گرفته است و هفت سال طول كشيد كه از بلر به عنوان مسول نابود كردن زندگي صدها هزار نفر در عراق اسم ببرند. توني بلر يك جنايتكار جنگي است و بايد به عنوان يك جنايتكار جنگي محاكمه شود

 درد صدها هزار كودك كه همين حالا هم نميدانند فردا زنده ميمانند يا نه، صدها هزار كودك و مرد و زن كه تمام جوانب زندگيشان و آرزوهايشان نابود شد، نسلي كه درد و زخم و بمب و كشتار و محروميت داستان زندگي هر روزه شان شد، مادران و پدراني كه جسد قطعه قطعه شده فرزندانشان را دفن كردند ، شهرهايي كه به خرابه تبديل شده، ميليونها انساني كه زخمي و اواره و مريض و خموده شده اند، ….. توني بلر به جرم تمام اين جنايات، به جرم جنايت عليه بشر بايد محاكمه شود. جاي خوشحاليست كه تعدادي از خانواده هاي سربازاني كه شستشوي مغزي داده شده و به عراق فرستاده شده بودند و سپس كشته شدند، تصميم گرفته اند اين جنايتكار را به دادگاه بكشند. اما اين كافي نيست توني بلر به عنوان جنايتكار جنگي محاكمه شود و جوابگوي جناياتي باشد كه مرتكب شده است.

%d bloggers like this: