نباید غفلت کرد

image

آتنا دائمي در فيس بوكش نوشته است
” پرونده آرش صادقی، گلرخ ایرایی ،نوید کامران و بهنام موسیوند به اجرای احکام دادسرای اوین ارسال شد. قابل توجه عزیزانی که گمان میکنند آزادی با سند اقدامی ست به معنای اینکه دیگر کاری با شما نداریم”

آتنا بر نكته مهمي انگشت گذاشته است. زنداني كه با سند و موقت آزاد ميشود هنوز در خطر  است ، نمونه ناهيد گرجي يكي از آنهاست كه دوباره به زندان بر گردانده شد. زنداني كه حكم اعدامش    لغو ميشود هنوز در خطر اعدام است و براي آزاديش بايد جنگيد، مثال منصور آروند يكي از آنهاست كه حكمش به ابد تغيير كرد اما همينكه اسمش مطرح نشد اعدامش كردند.   مبارزه  براي ازادي  زندانيان سياسي هميشگيست و بايد حواسمان باشد كه  از اين امر غفلت نكنيم.
عكس: از فيس بوك اتنا دائمي

Advertisements

About shivamahbobi

Women's rights activist and spokesperson for ​ Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI), former political prisoner ,TV producer and presenter

Posted on April 25, 2016, in Political Prisoners - زندانيان سياسى, فارسى. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: