گلرخ ابراهيمى : وضعيت خود و همسرش آرش صادقى

مصاحبه با گلرخ ابراهيمى در رابطه با وضعيت خود و همسرش آرش صادقى
صدای زندانیان سیاسی زن هستيم
Interview with Golrokh Ebrahimi on her and Arash Sadeghi’s prison sentence
Be the voice of women political prisoners in Iran -8th March- IWD

Advertisements

About shivamahbobi

Women's rights activist and spokesperson for ​ Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI), former political prisoner ,TV producer and presenter

Posted on March 5, 2016, in Political Prisoners - زندانيان سياسى, فارسى and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: