موسوی در حین نقاشی در حصر خانگیش

The picture shows…..  The blood on his hands is definitely the colour that he should be using in his paintings.!!!

FB_IMG_1454592833077

میر حسین موسوی و زهرا رهنورود در حین نقاشی در حصر خانگیشان !!…. خوب میشد که زندانیان سیاسی در اوین و گوهردشت و سایر زندانها نیز به همین امکانات دسترسی داشتند  و در کنار خانواده شان افکار و احساسات و نگرانی و دردشون رو از طریق رنگ ونقاشی ابراز کنند… ..  ولی نه،  زندانیان سیاسی دیگر  این امکان رو ندارند. .. نه تنها این امکان رو ندارند  بلکه هربار مامورین زندان یورش میبرند به بندها و همون چند تیکه وسایلی هم که زندانی داره رو به هم میریزند و میبرند ..

 هیچوقت یادم نمیره اون احساس اعصاب خوردی و آشوب تو دلم رو  تو دهه شصت تو زندان وقتی بندمون و یا تک سلولیم رو به هم میریختند و حتی کاردستی کوچکی را هم که با پرزهای پتوی کهنه  تو سلول و یا گلی رو که با جلد خمیر دندونم درست کرده بودم رو به تاراج میبردند… خیلی حس بدی بود ، تمام وجودم  سرشار از عصبانیت میشد. مسئله کاردستی نبود بلکه معنا و ارزش اون  کاردستی بود، اون کاردستی وسیله ای بود برای ابراز عشق و امیدواریم به زندگی در شرایطی  که این جلادان میخواستند حس  زندگی  را در وجودم  از بین ببرند.

اونموقع که من و امثال من حق ابراز عشق به زندگی و زیبایی ها رو نداشتیم و ماهها در سلول انفرادی حبس بودیم  آقای موسوی نخست وزیر تشریف داشتن و حکم  سلب زندگی از انسانها را  تایید میکردند….. یادتونه؟

 این عکس رو نگاه میکنم و پیش خودم میگم, ایا موسوی احساس و افکارش رو در رابطه با زمانی که تحت  نخست وزیری ایشان  هزاران مرد و زن و پسر  و دختر جوان از درد شلاق به خود میپیچیدند و بیرحمانه اعدانشان کردند  را نیز به نقاشی میکشد ؟ ایا ناله ها و گریه های مادران و پدران این اعدام شدگان در نقاشیش تبلور پیدا میکند؟ رنگ خونی که روی دستانش است چی؟ ……

The picture shows Mir – Hossein Mousavi is painting while under house arrest. The other prisoners have no such a privilege..!! What a difference!!! Mousavi was the Prime Minister in 80s in Iran when thousands of political prisoners were executed. . .. The blood on his hands is definitely the colour that he should be using in his paintings.!!!

 

Advertisements

About shivamahbobi

Women's rights activist and spokesperson for ​ Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI), former political prisoner ,TV producer and presenter

Posted on February 7, 2016, in English, Political Prisoners - زندانيان سياسى, فارسى and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: