سخنرانى در مراسم بزرگداشت جانباختگان دهه شصت در ونكور كانادا

ایا شما خودتان جانبدربرده از زندان هستید یا کسی را میشناسید که در زندان بوده است؟ شکنجه چه تاثیری بر زندگی شما یا آنها داشته است؟
این سخنرانی عمدتا در رابطه با تاثیر شکنجه بر جانبدربردگان و کودکانشان است.

سخنرانى  در مراسم بزرگداشت جانباختگان دهه شصت در ونكور كانادا-

Shiva Mahbobi, , the spokesperson for the CFPPI , speech in Vancouver- Canada on the commemoration of the massacre in prison in Iran in 1980s

Advertisements

Posted on September 21, 2015, in Political Prisoners - زندانيان سياسى, فارسى and tagged , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: