Monthly Archives: June 2015

گزارشى كوتاه از روز جهاني در حمايت از زندانيان سياسي در ايران

20June2015Poster-2- WebSmall#20June   سي خرداد#

سي خرداد ١٣۹٤ – بيستم ژوئن ٢٠١٥ 

English is attached

گزارشى كوتاه- short report

روز جهاني در حمايت از زندانيان سياسي در ايران

٢٤ شهر در سراسر دنيا از برگزارى اين روز حمايت كردند.

​ برگزارى اين روز شامل, تظاهرات, كنفرانس, پيامهاي همبستگى , طوفان تويترى, برنامه هاي تلويزيونى و امضا بيانيه اي بود كه توسط بيش از دويست نفر از تشكلها, شخصيتها۔ اتحاديه ها و مدافعين آزادى زندانيان سياسي امضا شده و در تاريخ ٢٤ ماه ژوئن به سازمانهاي جهانى ارسال گرديد۔​​ گزارش كوتاه ​ زير ​شامل گزارشهاي تصويرى و ويديويى, پيامهاى حمايتى,  بيانيه پشتيبانى, برنامه تلويزيونى ميباشد

تيم سازماندهى روز جهانى در حمايت از زندانيان سياسي از همكاري و پشتيبانى تك تك شما عزيزان, تشكلها, سازمانها و احزاب و رسانه هاى مدافع آزادى زندانيان سياسي كه به انحا مختلف در برگزارى اين روز جهانى شركت كرديد تشكر ميكنيم. در اين روز همه يك صدا در حمايت از زندانيان سياسى به خيابانها امديم.

​كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسي

​www.iranpoliticalprisoners.com

عكس و فيلم

Read the rest of this entry

Advertisements

IRAN: Short Report- Videos and pictures-events on 20 June 2015

#20June  

20June-WebSmall

Videos and pictures from the events on 20 June 2015, the International Day to Support Political Prisoners in Iran

24 cities around the world has supported the events on this day

​Please see the following links.

https://www.youtube.com/watch?v=a3YsvRKBEug

https://www.youtube.com/watch?v=XZsLUc0el7U

 

​CFPPI team would like to thank individuals and organisations/ unions who supported the events and actions on this day, sent us messages of solidarity and signed the petition.

Read the rest of this entry

حمايت بيش از دويست تن از افراد و تشكلها و سازمانهاى مدافع آزادى زندانيان سياسي

حمايت بيش از دويست تن از افراد و تشكلها و سازمانهاى مدافع آزادى زندانيان سياسي

logo20June2

English is attached

در ادامه اقدامات در بزرگداشت بيستم ژوئن- سى خرداد روز جهاني در حمايت از زندانيان سياسي ميباشد. ترجمه انگليسي اين بيانيه و اسامى امضا كنندگان زير در تاريخ ٢٤ ژوئن ٢٠١٥ براى مقامات بين المللى زير ارسال گرديد.

لازم به ذكر است كه دفتر احمد شهيد ضمن تشكر از ارسال بيانيه عنوان كرد كه در گزارشى كه در دست دارند تاكيد ويژه خواهند داشت.

با تشكر از تمامى شما مدافعين آزادى زندانيان سياسي.

www.iranpoliticalprisoners.com

  Read the rest of this entry

TWEET STORM>>> Tweet TO Support political prisoners in Iran

به مناسبت روز جهانى در حمايت از زندانيان سياسي در ايران

​با تويت كردن در طوفان تويتري فردا از زندانيان سياسي حمايت كنيد.

Tweeter

 جمعه نوزدم ژوئن 

٢٣ شهر به روز جهانى در حمايت از زندانيان سياسي پيوسته اند

ليست شهرها در اين انتهاي اين ايمل مياشد.

 

 

 

 

TWEET STORM>>> Tweet TO Support political prisoners in Iran

Date: Friday 19 June 2015

Tehran: 18:30 , NY: 10:00 am, London: 15:00 , Berlin: 16:00

Show your solidarity & support 20 June, the International Day in Support of Political Prisoners in Iran

SUGGESTED TWEETS: تويتهاى پيشنهادى  Read the rest of this entry

What comes to your mind چه كلمه اي به ذهنتان ميايد؟

What comes to your mind when you hear or read about political prisoners in Iran?

چه كلمه ، تصوير و يا جمله اي به ذهنتان ميايد وقتي  اخبار وضعيت زندانيان را ميخوانيد و يا ميشنويد؟

All political prisoners in Iran  must be released   immediately and unconditionally

On the occasion of  20 June 2015, the International Day to Support Political Prisoners in Iran

Join us in cities around the world / organize a solidarity act / send a solidarity message ( text/ video/picture)/ lend your voice

Participating cities
English http://on.fb.me/1Hp3rYV

Solidarity message from the Canadian Union of Postal Worker ( CUPW)

به مناسبت سي خرداد – بيستم ژوئن  روز جهاني در حمايت از زندانيان سياسي در ايران

كليپهاي بيشتر و پيامهاي حمايتي

http://on.fb.me/1L39LGM

https://www.facebook.com/Twenty.June/videos

https://www.youtube.com/user/CFPPI/videos

ليست شهرهايي كه تا حال به برگزاري  اين روز جهاني پيوسته اند

http://on.fb.me/1LbVB3n

 

شكست اردوغان در تركيه

On the election in Turkey and pushing back the Islamist and the dream of Erdoğan’s absolute power.

687242-a84e601e-0d55-11e5-af1d-2ec575a6f2f6

در انتخابات تركيه اردوغان راى اكثريت را نياورد و قصد و آرزويش براي قدر قدرت كردن رييس جمهورى و تغيير قانون اساسي شكست خورد و به اين طريق اسلاميون در تركيه و در اين انتخابات به عقب رانده شده اند۔ طبعا سكولاريسم در تركيه و ميان مردم جايگاه خاصى دارد و هر چند در طول اين چند سال حزب اردوغان تلاش كرد تركيه را اسلاميزه كند اما عملا نتوانست۔ حزب دست چپى دمكراتيك خلق كه براي اولين بار سيزده درصد راى اورد با شعار حقوق برابر براي زنان , احترام به ال-جى –بى-تى و حفظ محيط زيست راى تعداد بيشترى را به خود جلب كرد۔ و اين نشان ميدهد كه هر حزبى كه ميخواهد در جامعه توجه بيشتري به خود جلب كند بايد از حقوق برابر انسانها و مخصوصا حقوق زنان اسم ببرد۔ گفته ميشود اگر تا ٤٥ روز دولت ايتلافى تشكيل نشود اردوغان ميتواند درخواست يك انتخابات ديگر بكند۔

مهمترين نتيجه اين انتخابات عقب راندن اسلاميون در تركيه است اما سوال اينست كه علاوه بر اين نتيجه انتخابات و تشكيل دولت ايتلافى چه تاثيراتى بر تركيه و منطقه خواهد داشت؟ چه تاثيرى بر پذيرش تركيه در اتحاديه اروپا دارد؟ چه تاثيري بر تضعيف ناسيوناليسم از جمله ناسيوناليسم ترك و كرد در تركيه دارد؟

تظاهرات در شهرها در روز جهانى در حمايت از زندانيان سياسي در ايران

Join a on the International Day in support of Political prisoners in Iran-
English http://on.fb.me/1Hp3rYV
شهرهايى كه تا حال به تظاهراتهاى بيستم ژوئن – سى خرداد روز جهانى در حمايت از زندانيان سياسي در ايران پيوسته اند
فارسى
http://on.fb.me/1LbVB3n
20June-Poster-asli

شهرهايى كه تا حال به تظاهراتهاى بيستم ژوئن – سى خرداد روز جهانى در حمايت از زندانيان سياسي در ايران پيوسته اند

 کانادا -تورنتو

زمان: شنبه ٢٠ ژوئن  ٢٠١٥  ساعت

مكان:مل لستمن

برگزاركننده: كميته عليه اعدام –ايران سوليداريتى – كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسي

 شماره تماس: 6472747149 مهران محبوبی

babakyazdi2@gmail.com   بابک یزدی

 

كانادا -آتاوا

زمان: 19 و 20 ژوئن  2015  ساعت 11 الى 13

مكان: روبروی پارلمان

برگزاركننده: كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسي ، کارزار بهنام را آزاد کنید

شماره تماس  613-8504929 :

 soheila_d@hotmail.com

 

سويد- استكهلم

تظاهرات و كنفرانس

 

كنفرانس و تظاهرات

کنفرانس : روز جمعه ١٢ ژوئن ساعت 19:00 در ساختمان سنسوس در میدان Medborgarplatsen

 تجمع روز پنج شنبه 18 ژوئن ساعت 17:00 درمیدان Myntorget

برگزاركننده: كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسي ، کارزار بهنام را آزاد کنید

شماره تماس: 46762742081+ ودا ایلکا

 

سوید: شلفتو

زمان: 20 ژوئن اعلام خواهد شد.

مکان: Square

برگزارکننده: سازمان میشن فری ایران – مژگان منصوری

شماره تماس: se.raman@yahoo.com

  سوید : مالمو

زمان: 20 ژوئن اعلام خواهد شد.

مکان: اعلام خواهد شد

برگزارکننده: اعلام خواهد شد.

شماره تماس: اعلام خواهد شد.

 

سوید : گوتنبرگ

زمان: اعلام خواهد شد.

مکان: اعلام خواهد شد

برگزارکننده: اعلام خواهد شد.

شماره تماس: اعلام خواهد شد.

نروژ – اسلو

زمان: شنبه ٢٠ ژوئن

مكان: کارل یوهانس گیت 0026، 22

برگزاركننده: كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسي ، کارزار بهنام را آزاد کنید

شماره تماس :  41333268 سرور  کاردار ،  40062665 هادی رحیمی

 

  نروژ – تینگ ول

زمان: شنبه ٢٠ ژوئن

 مكان: تینگ ول سنتروم، کوپ بوتیک

برگزاركننده: مادران پارك لاله, سه شنبه هاى اعتراضى, نه به اعدام, مادران نه به اعدام, كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسي

شماره تماس :  91282841 امیر مهدی پور

 

 آمريكا – واشنگتن

زمان: شنبه ٢٠ ژوئن

مكان: اعلام خواهد شد

برگزاركننده: كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسي

شماره تماس :

 

هلند-آمستردام

تاریخ: ۱۹-۲۰ ژوئن

 مکان: beursplein

   زمان :14 تا 16برگزارکننده: کمیته مبارزه برای ازادی زندانیان سیاسی

حمایت کنندگان نهاد حقوق شهروندی بروجردی

 

تماس sharareha713@gmail.com  شراره آرام

 

هلند-روتردام

تاریخ: 13 ژوئن ، از ساعت : 14 – 16

مکان: Schouwburgplein

برگزاركننده: كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسي

تلفن تماس:

 

آلمان – کلن

زمان: شنبه ٢٠ ژوئن ساعت 17 – 18

مكان: دوم پلاته کلن ، مرکز شهر

برگزاركننده: كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسي

شماره تماس : 01778297841 مهین درویش روحانی

لطفا اگر مايليد  در شهرتان تظاهرات برگزار نماييد  با ما تماس بگيريد

freepoliticalprisoners@gmail.com

 

On the International Day of Innocent Children Victims of Aggression

bIOn the International Day of Innocent Children Victims of Aggression,  on 4 June

امروز چهارم ژوين روز جهانى كودكانيست كه قربانى خشونت شده اند۔

چند شب پيش در گزارشى در شبكه چهار تلويزيون انگلستان در مورد عملى به اسم ” اتو كردن پستان” صحبت ميكرد كه در برخى كشورها سينه دختران خردسال را با استفاده از يك سنگ بسيار داغ ميسوزانند كه از همان ابتدا رشد نكنند, اين فرهنگ و آيين عقب افتاده معتقد است كه با سوزاندن پستان دختران , ” معصوميت اين دختران را حفظ ميكند” به يك معنى حق حس انساني را از اين دختران ميگيرند و براى هميشه بر ذهن و جسمشان ضربه ميزنند ۔ همانطور كه با ختنه كردن ميخواهند حتى حق لذت بردن و  انسان بودن را از انها بگيرند۔ در گزارش گفته ميشد هنوز قانونى در انگلستان براى جلوگيري از اين وجود دارد ۔ سالها طول كشيد تا قانونى عليه ختنه اوردند وتنها سال گذشته بود كه يك مورد كيس ختنه كردن را به دادگاه بردند و محكوميت صادر كردند۔ چند سال بايد طول بكشد و چند دختربچه ديگر بايد قربانى شود تا قانونى عليه اين عمل وحشيانه در همين كشورهايي كه دولتها ادعاى مدرن بودن ميكنند اجرا شود؟؟

http://www.channel4.com/news/breast-ironing-fgm-victim-girls-chest-cameroon-uk

Breast Ironing” still exists not just in some countries around the world but also in the UK. There was a heartbreaking report on “Breast Ironing” on Channel 4 in the UK a few nights ago.   The sad and unacceptable thing is that there is no law to prosecute the perpetrator of the “Breast Ironing”.  It took years to prosecute the perpetrators of FGM and just last year the first case was brought to the court and was convicted. How many years will take to finally have a law to stop the “breast Ironing”? How many  more children’s lives  have to be destroyed???

https://shivamahbobi.wordpress.com

%d bloggers like this: