يكصدا عليه احكام اعدام در دست به اعتراض بزنيم

Shiva-20June2014- 

يكصدا عليه احكام اعدام در دست به اعتراض بزنيم  شنبه ۲۵ آوريل ۵ ارديبهشت

25th April, Day against execution sentences in Iran

“خواهش ميكنم كمكم كنيد پسرم را اعدام نكنند, با بى پدرى بزرگش كردم, كمكم كنيد… ” اين صداى مادر يك زندانى محكوم به اعدام بود كه در روز ١٥ اوريل ٢٠١٥ از مقابل زندان كرج با برنامه تلويزيونى زندانيان سياسي تماس گرفت و با گريه از مردم خواهش ميكرد كمكش كنند. به همراه او خانواده هاي ديگر زندانيان محكوم به اعدام بودند كه از مردم ميخواستند عزيزانشان را نجات دهند. گريه اين مادر و صداى اين خانواده ها و صحبتهايشان قلب هر انسانى رابه درد مياورد. اينها خانواده هاى زندانيانى بودند كه به جرم مواد مخدر دستگير و قرار بود به طناب دار سپرده شوند كسانى كه اكثرا كمتر از سى سال سن داشتند, مردان جوانى كه آرزو داشتند , درس بخوانند, مسافرت كنند, از زندگى لذت ببرند و مثل هر فرد ديگرى از يك زندگى شاد برخوردار باشند. اين مردان جوان اما سالهاي زندگيشان را با كابوس طناب دار در شرايط غير انسانى زندانهاى رژيم در قزل‌حصار، رجايي شهر، “ندامتگاه” مرکزي کرج، عادل‌آباد شیراز و زندان زاهدان و زابل و… سپري كردند و در نهايت توسط رژيم جنايتكارى كه خود مسبب, رواج دهنده و توزيع كننده مواد مخدر است, حق نفس كشيدن و زندگى از اين انسانها سلب شد

از ٢٦ مارس ٢٠١٥ حد اقل هفتاد نفر را به جرم مواد مخدر اعدام كرده اند, اما اين تنها آمارهاى اعلام شده است. از زمان روى كار آمدن حسن روحانى حد اقل روزانه دو نفر اعدام شده اند . بنابر گزارشات حد اقل ٧٥٣ نفر در ايران در سال ٢٠١٤ اعدام شده اند.

در حاليكه با اعدام هر زندانى سياسى رژيم با موجى از اعتراض در ايران و جهان روبرو ميشود, رژيم در سالهاى اخير دست به تاكتيكى ديگر يعنى اعدام ضعيف ترين بخش زندانيان , زندانيانى كه به اتهام مواد مخدر و غيره دستگير شده اند زده است. اينها زندانيانى هستند كه صدايى ندارند و كمتر در سطح جهان شكنجه و اذيت و آزار , وضعيت و احكام اعدامشان منعكس ميشود. اين اعدامها كاملا دليل سياسي دارد و رژيم هدفمند در مقاطع مختلف دست به اجراى احكام اعدام ميزند و از اين طريق تلاش ميكند ماشين كشتارش را جهت ايجاد ترس و وحشت به معرض تماشا بگذارد . به نظر ميرسد كه پس از توافقات هسته اي با دولتهاي غربى و در سكوت مطلق بيشرمانه دولتها و مجامع بين المللى, رژيم جنايتكار اسلامى با دست باز تري اين احكام اعدام را اجرا ميكند.

تنها راه به عقب راندن ماشين كشتار رژيم, لغو احكام اعدام و مجبور كردن مجامع بين المللى به عكس العمل در مقابل اين جنايات, وسعت دادن به مبارزه عليه اعدام است. رژيم به موقعيت لرزان خود و تعميق اعتراض و مبارزه در ميان مردم عليه سركوب و شكنجه و اعدام كاملا واقف است و به همين دليل است كه نميتواند يكجا دست به قتل عامى شبيه كشتار سال ٦٧ بزند.

 ما , مردم مبارز و آزاديخواه رژيم را در اعدام زندانيان سياسي به عقب رانده ايم, و اين ما هستيم كه بايد در وسيعترين سطح عليه كل احكام اعدام اعتراض كنيم. به هر ميزان كه عليه اعدام زندانيان عكس العمل وسيع و موثر نشان بدهيم , به همان مقدار دست رژيم را در سركوب و شكنجه و زندان و اعدام كوتاهتر ميكنيم. اين اعتراض ما است كه جوامع بين المللى را نيز مجبور ميكند سكوت بيشرمانه شان را بشكنند.

 اعتراض عليه اعدام زندانيان در ايران, وظيفه هر انسانيست كه با شنيدن صداي آن مادر محكوم به اعدام به درد ميايد.

اعتراض عليه كل احكام اعدام, اما و اگر ندارد, طبقه بندى زندانى سياسي و غير سياسي ندارد, اعتراض به اعدام و احكام اعدام زندانيان بخش مهمى از مبارزه براى سرنگونى رژيم اسلامى در ايران و دستيابى مردم به آزادى است.

 كميته مبارزه براي آزادى زندانيان سياسي در ايران از تمامى, احزاب و سازمانهاي مخالف رژيم, انسانهاى آزاديخواه و مترقى و انساندوست دعوت ميكند تا در روز شنبه بيست و پنجم ماه اوريل برابر با پنجم ارديببهشت همراه با كميته بين المللى عليه اعدام در سراسر دنيا دست به اعتراض بزنيد.

 در ايران در مقابل زندانها تجمع كنيد. در ساير كشورها در جهان در مقابل سفارخانه هاى رژيم اسلامى و مراكز شهر تجمع كنيد. با ارسال نامه به مجامع بين المللى, اعضاى پارلمان و سازمانهاي بشردوست از آنها بخواهيد كه سريعا دست به عكس العمل زده و رژيم را جهت توقف اعدام تحت فشار قرار دهند.

 شيوا محبوبى

سخنگوى كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسي در ايران

بيست و يكم اوريل ٢٠٥

 جهت اطلاعات بيشتر در رابطه با احكام اعدام, اعتراضات و برنامه هاي ٢٥ اوريل به سايتهاي زير مراجعه نماييد:

 http://icae-iran.com

 www.iranpoliticalprisoners.com

 http://tinyurl.com/oo7zn77

 https://www.youtube.com/watch?v=3dsjbPvmFEI

Advertisements

About shivamahbobi

Women's rights activist and spokesperson for ​ Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI), former political prisoner ,TV producer and presenter

Posted on April 21, 2015, in Death Penalty - اعدام, Political Prisoners - زندانيان سياسى, فارسى. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: