به مسئول بخش ايران اتحاديه اروپا در رابطه با اعدامهاى اخير

ترجمه نامه شيوا محبوبى به مسئول بخش ايران اتحاديه اروپا  در رابطه با اعدامهاى اخير

 Translation of Shiva Mahbobi’s letter  to EU regarding recent executions in Iran. English text is attached

خانم انمارى وندر هيدن

مايلم توجه شما را به اعدامهاي اخير در ايران جلب كرده و خواهان اقدام عاجل شما بشوم.

از تاريخ ٢٦ مارس ٢٠١٥ پنجا و پنج  تن از زندانيان توسط  رژيم در ايران  اعدام شده اند كه ليست اين زندانيان ضميمه اين نامه ميباشد.

تعدادي از خانواده هاى اين زندانيان روز يكشنبه ١٢ اوريل در مقابل زندان كرج تجمع كرده بودند تا عزيزانشان را ملاقات كرده و اطلاعتي در مورد وضعيت اين زندانيان كسب كنند. مامورين زندان به اين خانواده ها حمله كرده , به انها توهين كرده و هيچگونه اطلاعاتى در مورد زندانيان در اختيارشان قرار ندادند.  من با تعدادى از اين خانواده ها در روز ١٢ اوريل مصاحبه كردم. اكثر اين زندانيان تحت جرايم مواد مخدر دستگير شده اند.

به نظر ميايد كه پس از  توافقات هسته اي و در حالى كه سازمانهاى جهانى چشمان خود را بر نقض حقوق انسانى در ايران بسته اند, رژيم در ايران تعداد حتى بيشتري را اعدام كرده است. رژيم اعلام كرده است كه در طول هفته هاي آتى تعداد بيشترى از زندانيان را اعدام خواهد كرد.

از زمان روى كار آمدن حسن روحانى  حد اقل روزانه دو نفر اعدام شده اند . بنابر گزارشات حد اقل  ٧٥٣ نفر در ايران در سال ٢٠١٤ اعدام شده اند. متاسفانه هيچگونه  اقدام مستمر و موثرى توسط سازمانهاي جهانى جهت فشار به رژيم براى متوقف كردن احكام اعدام نشده است.

من قبلا  با شما و تيم شما در رابطه با ريحانه جباري كه در  تاريخ ٢٥ اكتبر ٢٠١٤ اعدام شد تماس  گرفتم .  من مرتبا  در رابطه با  ضرورت تداوم فشار شما به رژيم براى توقف اعدام ريحانه جبارى تاكيد كردم. متاسفانه به محض اينكه فشار از روى رژيم برداشته شد, ريحانه اعدام شد.

از تاريخ ٢٦ مارس ٢٠١٥  پنجاه و پنج تن زندانى اعدام شده اند.من مايلم توجه شما را به اقدام عاجل در اين زمينه جلب كرده و  و طرح و  سياست شما را در رابطه با فشار به رژيم جهت توقف فورى احكام اعدام جويا شوم.

با احترام

شيوا محبوبى

سخنگوى كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسي در ايران

پانزدهم اوريل ٢٠١٥

ليست زندانيان اعدام شده كه تا حال توسط رژيم اعلام شده است به شرح زير ميباشد. منبع اين ليست كميته بين المللى عليه اعدام ميباشد (http://icae-iran.com)

 

26/03/2015:  3 prisoners in Vakilabad prison in the city of Mashhad

29/03/2015:  1 prisoner in Shiraz prison in the city of Shiraz

30/03/2015:  2 prisoners in Boushahr prison in the city of Boushahr

31/03/2015:  1 prisoner in Diselabad prison in the city of Kermanshah

04/04/2015:  1 prisoner in Zabol prison in the city of Zabol

05/04/2015:  4 prisoners in Shiraz prison in the city of Shiraz

09/04/2015: 2 prisoners in Bandarabas prison in the city of Bandarabas

11/04/2015:  11 prisoners in Rajaeeshahr prison

11/04/2015:  8 prisoners in Karaj prison

12/04/2015:  1 prisoner in Mahriz prison

13/04/2015:  4 prisoners in Isfehan prison

14/04/2015: 15 prisoners in Ghezelhesar prison in the city of Karaj

14/04/2015: 2 prisoners in Adelabad prison in Shiraz

 

{ تمام}

 

لينك نامه انگليسي

https://cfppienglish.files.wordpress.com/2015/04/1-letter-toeu-reexcecutions-15-04-15.pdf

لينك مصاحبه با چند خانواده در مقابل زندان كرج در برنامه زنده ” براى آزادى زندانيان سياسي در ايران در راريخ دوازدهم اوريل ٢٠١٥

https://www.youtube.com/watch?v=lwBrePY0BzU

 

Advertisements

About shivamahbobi

Women's rights activist and spokesperson for ​ Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI), former political prisoner ,TV producer and presenter

Posted on April 15, 2015, in Death Penalty - اعدام, English, فارسى. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: