برنامه زنده تلويزيونى ويژه بهنام ابراهيمزاده

فايل يوتيوب برنامه زنده دو ساعته تلويزيونى براى آزادى زندانيان سياسي- يكشنبه ١۸ ژانويه ٢٠١٥ برابر با ٢۸ دى ماه- برنامه ويژه كارزار بهنام را آزاد كنيد

Live TV program on political prisoners in Iran. This program is dedicated to #FreeBehnam campaign- 18/01/2015
طومار حمايت از بهنام را امضا كنيد: http://chn.ge/1xr3BZD
گفتگو با محمود صالحى سخنگوى كميته دفاع از بهنام ابراهيم زاده در مورد وضعيت بهنام ابراهيمزاده
پيامهاى همبستگى بينندگان با بهنام و خانواده اش. پيام مهوش علاسوندى.
گزارشى از اقدامات و حمايتها ى دريافتى از كارزار بهنام را آزاد كنيد توسط سرور كاردار مسئول كميته مبارزه براي آزادى زندانيان سياسي
​​​
Advertisements

Posted on January 19, 2015, in Political Prisoners - زندانيان سياسى, فارسى, برنامه تلويزيونى - TV program and tagged , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: