برنامه زندانيان سياسي در شب يلدا

در برنامه تلويزيوني يكشنبه زندانيان سياسي كه مصادف با شب يلدا بود بينندگان پيام ميدادند : ما به ياد زندانيان سياسي شب يلدا را برگزار ميكنيم
​​​در شب يلدا به ياد زندانيان سياسي و خانواده هايشان باشيم
​براى آزادى زندانيان سياسي- يكشنبه ٢١ دسامبر​
​فايل يوتيوب برنامه زنده دو ساعته تلويزيونى
موضوع برنامه: ادامه اعتصاب غذا در زندان اروميه, كارگران زندانى
در شب يلدا به ياد زندانيان سياسي و خانواده هايشان باشيم
براى آزادى زندانيان سياسي- يكشنبه ٢١ دسامبر ٢٠١٤- ٣٠ آذر ١٣۹٣ – شيوا محبوبى
CFPPI TV program on Political prisoners -21/12/2014​

​برنامه بعدي زندانيان سياسي ١٨ ژانويه ٢٠١٥

Advertisements

Posted on December 22, 2014, in Political Prisoners - زندانيان سياسى, Uncategorized, فارسى, برنامه تلويزيونى - TV program and tagged , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: