دستگيرى فعالين سايبرى, اعتصاب غذاي زندانيان زندان اروميه

مصاحبه تلويزيون ميهن با شيوا محبوبى , سخنگوى كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسي در رابطه با زندانيان سياسي, دستگيرى فعالين سايبرى, اعتصاب غذاي زندانيان زندان اروميه

Mihan TV interview with Shiva Mahbobi

Advertisements

Posted on December 18, 2014, in Political Prisoners - زندانيان سياسى, فارسى. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: