كارزار هيچ زندانى سياسي نبايد گمنام بماند- از اول – دهم دسامبر- ويديوهاي حمايتى

كارزار هيچ زندانى سياسي نبايد گمنام بماند- از اول دسامبر – دهم دسامبر- كارزار ده روزه
in support of political prisoners in Iran, Be Her voice, Be his voice

روز چهارم-

چهارم دسامبر دسامبر ٢٠١٤

1G

ويديوهاى حمايتى:

مهوش علاسوندى در حمايت از شهرام احمدى

https://www.youtube.com/watch?v=qgrd-c3BDxw

مهدى رحمانى و چند نفر از دوستانش كه شهروند انگليس هستند در حمايت از مهدیه گلرو و آرش صادقى ( به زبان فارسى و انگليسي )

ستاره در حمايت از آرش صادقى

فرشته ناجى: در حمايت از لقمان و زانيار مرادى

صدای زانیار ولقمان مرادی باشیم

فريبا راد: در حمايت از حکیمه شکری زندانی سیاسی, هيچ زندانى نبايد گمنام بماند

https://www.facebook.com/video.php?v=830199793704242

كليپهاى ديگر اين كارزار:

شما نيز ميتوانيد با تهيه يك كليپ كوتاه كه به سادگى ميتوانيد با تلفنتان تهيه كنيد صداى زندانيان سياسي باشيد.

كليپهايتان را به آدرس زير براى ما ارسال داريد

https://www.facebook.com/zendani.siasi
freepoliticalprisoners@gmail.com

با تويت كردن از اين كارزار حمايت كنيد:

@eu_eeas @UN @UNrightswire #IRAN #HumanRightsDay Support Political #Prisoners READ: http://bit.ly/1HZt68I SIGN: http://bit.ly/1yhi9as

Advertisements

About shivamahbobi

Women's rights activist and spokesperson for ​ Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI), former political prisoner ,TV producer and presenter

Posted on December 4, 2014, in Political Prisoners - زندانيان سياسى, فارسى and tagged , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: