هيچ زندانى نبايد گمنام بماند

campaign in support of political prisoners in Iran from 1st Dec- 10th Dec 2014
be their voice

كارزار

هيچ زندانى نبايد گمنام بماند

gomnam

 در حاليكه زندانيان سياسى در كمال شجاعت سكوت زندان را در هم شكسته و فرياد مبارزه آنها ديوارهاى  زندان را در نورديده است و عليرغم خطر شكنجه و مرگ, اين زندانيان صداى خود و همبنديانشان را به خارج از زندان منعكس ميكنند؛ در حاليكه عليرغم تهديدات وزارت اطلاعات و دستگاه جنايتكار رژيم, خانواده هاى زندانيان سياسى  وضعيت و صداى عزيزان زندانيشان را بگوش جهانيان ميرسانند, ما شاهد اين هستيم كه  تعدادى از زندانيان وضعيتشان تحت پوشش خبرى قرار نميگيرد. چرا؟  آيا حق يك انسان براى زنده ماندن و برخوردارى از آزادى متفاوت از ديگرى است؟ زندانيان سياسى مانند آرش صادقی‌, مهدیه گلرو, آتنا دائمی , آسو رستمی ,علی‌ نوروزی , امید علی‌ شناس ,محمد رضا پورشجرى, سعيد ملک پور, رویا صابری نژاد ,حسن طفاح, حکیمه شکری , ناهید گرجی , زانیار و لقمان مرادی, زینب جلالیان , سعید شیرزاد,مجید اسدی , مسعود پدرام ,محمد علی‌ طاهری , سعید متین پور, برادران احمدی, حسین کاظمینی بروجردی, مهدی خدایی تنها چند نمونه از زندانيانى هستند كه تحت پوشش خبرى وسيعى قرار نميگيرند. زندانى سياسى كه وضعيتش منعكس نميشود ضربه پذيرتر شده و رژيم او را بدور از چشم جهانيان در معرض شكنجه و مرگ قرار داده و صدايش را خاموش ميكند

كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى معتقد است كه هيچ زندانى نبايد گمنام بماند. ما عليه شكنجه و اعدام تمامى زندانيان بود, از آزاديشان دفاع كرده و اجازه نميدهيم كه وضعيت هيچ زندانى سياسى مورد سانسور خبرى قرار بگيرد. ما و شما به عنوان مدافعين آزادى زندانيان سياسى بايد صداي اين زندانيان باشيم و هر رسانه اى كه وضعيت زندانيان سياسى را تحت سكوت خبرى قرار ميدهد را بايد مورد اعتراض قرار بگيرد.

كميته مبارزه براي آزادى زندانيان سياسي از امروز دهم آذر ماه الى نوزدهم ١٣۹٣ برابر با اول دسامبر الى دهم دسامبر٢٠١٤ كه مصادف با روز جهانى حقوق بشر است, كارزارى ده روزه را در حمايت از زندانيان سياسى كه تحت پوشش خبرى قرار نميگيرند اعلام كرده است . در طول اين ده روز ما صداى زندانيان سياسي بوده و از شما دعوت ميكنيم در هر نقطه دنيا كه هستيد با درست كردن يك كليپ كوتاه, با نوشتن يك پيام و ارسال آن به فيس بوك ما, با پخش كليپهاى اين كارزار و عكسهاى اين زندانيان در ميدياى اجتماعى به كارزار هيچ زندانى نبايد گمنام بماند بپيونديد و در اين ده روز صداى رساى اين زندانيان باشيد.

كميته مبارزه براي آزادى زندانيان سياسي

اول دسامبر ٢٠١٤ برابر با دهم آذر ماه

https://www.facebook.com/zendani.siasi
freepoliticalprisoners@gmail.com

كليپهاى مربوط به اين كارزار

https://www.youtube.com/watch?v=KLCxhniVRE8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=qgrd-c3BDxw&list=UU-AhNQt62FaZHv3qQlwOw6A

Advertisements

About shivamahbobi

Women's rights activist and spokesperson for ​ Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI), former political prisoner ,TV producer and presenter

Posted on December 1, 2014, in Political Prisoners - زندانيان سياسى, فارسى and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: