شجاعت زندانیان سیاسى حیرت انگیز و تحسین آمیز است

هیچ زندانی نباید گمنام بماند

پس از بیش از سه دهه زندان و شکنجه مردم در ایران توسط رژیم اسلامى٬ مردم نه تنها از مبارزه براى آزادى زندانیان دست نکشیده اند و سکوت نکرده اند بلکه شعار و تلاش براى آزادى زندانیان سیاسی هر چه بیشتر در تار و پود اعتراضات جامعه تنیده شده و به بخش جدایى ناپذیر جنبش براى سرنگونى و دستیابى به آزادى تبدیل شده است. شجاعت زندانیان سیاسى در رساندن صداى خود به گوش مردم ایران و جهان حیرت انگیز و تحسین آمیز است.

در حالیلکه زندانیان سیاسی و خانواده هایشان تحت سختترین شرایط هستند و علیرغم آن همچنان صداى رساى اعتراض به شکنجه هستند٬ تعدادى از رسانه ها تنها به مطرح کردن “زندانیان خودشان” و بالاخص دوستان “اصلاح طلبشان” اکتفا میکنند. سئوال اینست که چرا تعدادى از زندانیان از پوشش خبرى برخوردار نمیشوند؟ آیا حق یک انسان براى زنده ماندن و برخوردارى از آزادى متفاوت از دیگرى است؟ به نظر می آید انسانیت این رسانه ها و دست اندرکارانشان مرز دارد و دفاع از آزادى یک زندانى و منع شکنجه اش منوط به تعلق فکرى و سازمانى این زندانى دارد.

آرش صادقی٬ مهدیه گلرو٬ آتنا دائمی٬ علی‌ نوروزی٬ امیدعلی‌ شناس٬ محمد رضا پورشجرى٬ رویا صابری نژاد٬ حسن طفاح٬ حکیمه شکری٬ ناهید گرجی٬ زینب جلالیان و . . . تنها چند نمونه از زندانیانى هستند که تحت سانسور خبرى قرار گرفته اند. تعداد بیشترى هستند که ما حتى اسمشان را نمی شنویم. مطرح نکردن و پوشش خبرى ندادن هدفمند به یک زندانى سیاسى عملا دست رژیم را در شکنجه بیشتر و حذف فیزیکى این زندانى بازتر میکند. مجسم کنید که هیچگونه خبرى از زندانیان سیاسی در رسانه ها و در جامعه منتشر نمیشد٬ آیا فکر میکنید رژیم از اعدام دسته جمعى زندانیان سیاسى و دستگیریهاى هر چه وسیعتر عقب نشینى میکرد؟

کمیته مبارزه برای آزادى زندانیان سیاسی از (اول تا دهم دسامبر) کارزاری در حمایت از زندانیان سیاسى که تحت پوشش خبرى قرار نمیگیرند اعلام کرده است. به این کارزار بپیوندید و صداى رساى این زندانیان باشید.*

شیوا محبوبی

چاپ شده در روزنامه ژورنال
http://journal-ruzaneh.com

Advertisements

About shivamahbobi

Women's rights activist and spokesperson for ​ Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI), former political prisoner ,TV producer and presenter

Posted on December 1, 2014, in Political Prisoners - زندانيان سياسى, فارسى. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: