مبارزات تا چه حد در باز پس گرفتن حقوق زنان موثر است

مصاحبه زن آزاد با شیوا محبوبی
زن آزاد: خشونت علیه زن در جوامع اسلامی و در کشوری مثل ایران بارزتر و چشمگیرتر است و حمایتی از جانب دولت چندان صورت نمی گیرد، اما از طرفی زنان هم به مبارزه علیه این مسئله ادامه می دهند. فکر می کنید این مبارزات تا چه حد در باز پس گرفتن حقوق زنان حد موثر بوده است؟

شيوا محبوبى: مبارزه براى حقوق زنان بخش جدايى ناپذير زندگى زنان در تمام كشورهاي دنيا بوده است. چرا كه زنان در تمام مقاطع تاريخ به درجات متفاوت مورد تبعيض قرار گرفته اند. زنان با مبارزه و و تلاششان توانسته اند در كشورهاي زيادى به بخشى از حقوقشان دست بيابند و حكومت ها را مجبور كنند كه قوانينشان را تغيير بدهند و سازمانها و مجامع حمايت از حقوق زنان را تشكيل بدهند. در ايران نه تنها هيچ گونه قانون و سازمان دولتي از زنان حمايت نمي كند، بلكه تقريبا تمام قوانين حاكم زن ستيز است و اين قوانين تمام جوانب زندگى زنان را در بر مي گيرد. طبعا در كشورى مانند ايران كه قوانين اسلامى حاكم است، مبارزه براي حقوق زن هزاران بار دشوارتر از كشورهايي است كه مذهب قانون كشور و يا غالب بر جامعه نيست. رژيمى كه اساسش ضد زن است و اولين حمله اش به مردم را با حمله به حقوق زنان شروع كرده است، اصلاح نمي شود. حق زن را به رسميت نمي شناسد و تغيير نمي كند. چرا كه اساس و پايه قوانينش تبعيض عليه زنان است. همانطور كه در جامعه نابرابر سرمايدارى برابرى كامل همه زنان و مردان غير قابل انتظار است، رژيم اسلامى حاكم بر ايران حتى ژست دفاع از حقوق زنان را هم به خود نمي گيرد و صراحتا هر روز قوانين ضد زن صادر كرده و سعى در اجرايش دارد. اينكه این مبارزات به چه ميزان در عقب راندن رژيم و شكست اجراى قوانين ضد زنش نقش داشته است؟ به نظرم من نقش اصلى را داشته است. اين مبارزات باعث شده رژيم پس از بيش از سه دهه هنوز نتواند پوشش اسلامى را علي رغم به كار گيري شكنجه و زندان به زنان تحميل كند . طرحهايى كه رژيم عليه حقوق زنان به ميدان آورده عملا يا با شكست روبرو شده و يا با صرف هزينه هنگفتى توانسته نسبتا اجرا شود. .رژيمى كه تا ديروز با پونز روسرى را به پيشانى زنان در برخى گشتهاي خيابانيش به قول خودشان ” به خواهران با حجاب” شاخه گل ميدهند تا حجاب را تبليغ كنند, استاندار اصفهان از ترس اعتراض مردم مي گويد كسانى كه اسيد پاشى كرده اند احتمالا مشكل روانى داشته اند و جزو رژيم نبوده اند. رژيمى كه روز فاطمه زهرا را به عنوان روز زن به رسميت مي شناسد مجبور است برگزارى هشتم مارس, روز جهانى زن, را در شهرهاي مختلف ايران تحمل كند. مبارزه براي حقوق زنان نه تنها رژيم را به عقب رانده است، بلكه بخش مهم و موثرى از جنبش براي سرنگونى رژيم بوده و روحيه اعتراض را در جامعه حفظ كرده و ادامه داده است.
نشریه زن آزاد شماره 61

Advertisements

About shivamahbobi

Women's rights activist and spokesperson for ​ Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI), former political prisoner ,TV producer and presenter

Posted on November 24, 2014, in فارسى, Women's Rights - زنان and tagged , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: