ريحانه در قلب ميليونها انسان جاى دارد

ريحانه در قلب ميليونها انسان جاى دارد.

ريحانه جباري اعدام شد!

Reyhaneh Jabbari was executed

1920454_809608465763375_3724084291760202956_n 

رژيم ريحانه جبارى را پس از هفت سال زجر و شكنجه اعدام كرد. در حاليكه سازمانهاى جهانى وابسته به دولتها همچنان چشمانشان را بر اعدامها در ايران بسته اند و منافع اقتصادي و سياسى شان بر هر موضوعى پيشى ميگيرد , در حاليكه ما بارها به آنها اعلام كرديم كه اگر كار موثرى صورت نگيرد ريحانه اعدام خواهد شد و روحانى و رژيم جنايتكارش همان سياست كشتار را ادامه داده و ميدهند, اين مجامع همچنان وقيحانه به روحانى و رژيمش فرصت دادند. عامل اصلى كه تا ديروز دست رژيم را در اعدام ريحانه بسته بود تلاش ميليونها انسان آزاديخواه در سراسر دنيا بود كه با تمام وجودشان از ريحانه دفاع كردند و مبارزه براى آزادى ريحانه امرشان بود.

ريحانه در قلب ميليونها انسان جاى دارد. ريحانه به همه ما نشان داد كه عليرغم اينكه در بدترين شرايط قرار داشت , شكنجه شد و بارها او را تا چند قدمى چوبه دار بردند, هنوز دست از مبارزه نكشيد, هنوز فرياد زد كه ميخواهد زنده بماند, تا آخرين لحظه معناى زندگى يعنى مبارزه و تلاش را به ميليونها نفر نشان داد.

اتفاقى نيست كه در اين شرايط و در حالى كه اعتراضات عليه اسيد پاشى به زنان در ايران در جريان است رژيم دست به اعدام ريحانه ميزند. رژيم ميخواهد بگويد كه ماشين كشتارش هنوز ادامه دارد و به خيال خودش ميخواهد جو رعب و وحشت به وجود بياورد. سئوال اينست كه كدام اعدام و جنايت رژيم مردم را تا حال از مبارزه منصرف كرده است؟ آيا اعدام دلارا دارابى مردم را از دفاع از ريحانه جبارى و صدها زندانى ديگر باز داشت؟

مبارزه براي آزادى در تار و پود زندگى مردم ايران تنيده است. مردم در سراسر دنيا به ريحانه و مادرش نشان دادند كه لحظه به لحظه در كنارشان هستند و ريحانه تا آخرين لحظه زندگيش به ما نشان داد كه هرگز دست از مبارزه و تلاش نبايد كشيد.

اعدام ريحانه يكبار ديگر نشان ميدهد كه رژيم هر لحظه منتظر فرصتى براى اجراى احكام اعدام است . بايد با تمام قوا عليه احكام اعدام به پا خواست و تلاش و مبارزه براى لغو احكام اعدام را با پيگيرى و فشار بيشتر ادامه داد.

از صميم قلب به خانواده ريحانه جباري و دوستانش و تمام كسانى كه هر لحظه براى زنده ماندن ريحانه مبارزه كردند تسليت ميگويم. خشمى كه از اعدام ريحانه جبارى در قلب همه ما بر انگيخته شده است بايد به نيروى قويترى براى مبارزه عليه اعدام و زندان و بر انداختن اين رژيم جنايت و كشتار تبديل گردد.

شيوا محبوبى

سخنگوى كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى در ايران

/بيست و پنجم اكتبر ٢٠١٤

http://zendanisiasi.wordpress.com

 

Advertisements

About shivamahbobi

Women's rights activist and spokesperson for ​ Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI), former political prisoner ,TV producer and presenter

Posted on October 25, 2014, in Death Penalty - اعدام, فارسى and tagged , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: