روزنامه‌نگار زندانی در ایران ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺭﺍﺩﯾﻮ ﻓﺮﺩﺍ:

۱۳۵ روزنامه‌نگار ایرانی با امضای نامه‌ای به حسن روحانی، از گفته‌های او در مصاحبه با شبکه خبری سی‌ان‌ان، در مورد انکار وجود روزنامه‌نگار زندانی در ایران، انتقاد کرده و آن را یادآور «تحریف و انکار واقعیت» توصیف کرده‌اند.”
ﺁﯾﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ  ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺯ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ. ﺗﺎ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﻧﺰﺍﺩ ﺍﺩﻋﺎ ای ﻣﯿﮑﺮﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮﺍﻥ ﺭﺯﯾﻢ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ  ﺍﯾﺮﺍﻥ  ﺍﺻﻼ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ  ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ  ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ  ﺍﺩﻋﺎ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ  ﮐﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ …. ﭼﻨﺪ  ﺑﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺸﻪ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻗﻤﺎﺷﻨﺪ ؟؟

Advertisements

About shivamahbobi

Women's rights activist and spokesperson for ​ Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI), former political prisoner ,TV producer and presenter

Posted on October 2, 2014, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: