وضعيت زندانيان سياسي محروم از درمان در گزارش دبير كل سازمان ملل

وضعيت زندانيان سياسي محروم از درمان در گزارش دبير كل سازمان ملل به مجمع اين سازمان

Eng-Heart-1Farsi-Heart-1

دبير كل سازمان ملل, بن كى مون, در گزارش دوازدهم آگوست ٢٠١٤ خود به شصت و نهمين مجمع سازمان ملل در رابطه با وضعيت ايران, در رابطه با وضعيت زندانيان سياسي محروم از دارو و درمان نيز گزارش داده است. اين اولين باريست كه در اين سطح و از سوى بن كى مون رسما به اين مسئله به طور مشخص اشاره شده است

با توجه به اينكه شكنجه زندانيان سياسي از طريق محروم كردنشان از دسترسى به درمان هميشه يكى از شگردهاي رژيم بوده است, اما اين موضوع در طول سه سال اخير بشدت افزايش يافته و رژيم سيستماتيك و هدفمند زندانيان را به “مرگ خاموش” محكوم كرده است. عليرغم افزايش تعداد زندانيان محروم از درمان در طول اين چند سال, مقامات بين المللى توجهى به اين نوع شكنجه نكرده و اقدامى جدى به عمل نياورده اند. اظهارات بن كى مون , دبير سازمان ملل, در مورد وضعيت زندانيان محروم از درمان و اختصاص بخشى از گزارشش به اين موضوع نشاندهنده موفقيت كمپين ” نگذاريد قلبشان از تپش باز ايستد” كمپين حمايت از زندانيان محروم از درمان ميباشد. تلاشهاى همه ما در اين كمپين و ارائه گزارش و آمار به مقامات بين المللى, طومار و تجمع و اعتراض, خبر رسانى و نامه هاى زندانيان سياسي و خانواده هايشان در اين رابطه, مقامات بين المللى را وادار كرد كه در مورد زندانيان محروم از درمان به طور مشخص صحبت كنند.

لازم به ذكر است كه كميته مبارزه براي آزادى زندانيان سياسي بر اساس گزارشهاى رسيده از زندان, در سال ٢٠١٢ ابتدا با ارائه گزارشى از زندان رجايى شهر در رابطه با محروميت زندانيان از دارو به اتحاديه اروپا واحمد شهيد خواهان رسيدگى اين موضوع شد. به دنبال دريافت گزارشهاى بيشترى از زندان در رابطه با وضعيت وخيم زندانيان بيمار, در ماه اكتبر ٢٠١٣ كميته كمپينى به نام ” نگذاريد قلبشان از تپش باز ايستد” كمپين حمايت از زندانيان محروم از درمان را اعلام كرد. در اين كمپين ليست وسيعى از اين زندانيان و بيماريهايشان به همراه گزارشى سى صفحه اي را تهيه كرده و به اتحاديه اروپا , دفتر احمد شهيد, وزراى خارجه برخى از كشورهاي اروپايى و دولت كانادا, سازمانهاى حقوق بشر جهانى ارائه داده شد. در عين حال در شروع اين كمپين به مدت دو ماه هر روز عكس و شرح حال يك زندانى بيمار در سطح وسيعى به دو زبان فارسى و انگليسي جهت جلب توجه افكار عمومى پخش گرديد. زندانيان سياسي از دو زندان رجايى شهر و اوين در طى دو نامه از اين كمپين حمايت كردند. تلاش كميته مبارزه براي آزادى زندانيان سياسي اين بوده است كه مردم و سازمانهاي جهانى امر محروميت زندانيان از درمان را به عنوان شكنجه هدفمند و ” مرگ خاموش” ببينند و دست به اقدام بزنند.

پس از حدود يكسال فعاليت, اين كمپين با همكارى ساير فعالين و كمپينهاى مدافع آزادى زندانيان موفق شد وضعيت اين زندانيان را در سطح وسيعي مطرح نمايد. صرف گزارش بن كى مون در اين رابطه كمك ميكند تا افكار عمومى و سازمانهاي جهانى توجه بيشترى به موضوع زندانيان بيمار كرده و فشار موثرترى به رژيم بياورند. اين يك دستاورد تلاشهايمان در طول دو سال اخير است. اما اين كافي نيست. بايد اعتراضات را وسيعتر كرد. ما بايد فشار خود را به سازمانهاى جهانى و رژيم اسلامى در ايران هر چه بيشتر كنيم و اجازه ندهيم سازمانهاى جهانى چشمانشان را بر وضعيت اين زندانيان ببندند و رژيم با ” مرگ خاموش” زندانيان را حذف فيزيكي كند.

كمك كنيد كمپين ” نگذاريد قلبشان از تپش باز ايستد” , كمپين حمايت زندانيان محروم از دارو و درمان ادامه پيدا كند, كمك كنيد تا همه با هم با تلاش و مبارزه مان نگذاريم قلب اين عزيزان از تپش باز ايستد.

طومار حمايت از زندانيان محروم از درمان و وبلاگ مربوطه:

http://www.change.org/en-GB/petitions/don-t-let-their-heartbeats-stop

شيوا محبوبى

سخنگوى كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسي در ايران

دوم اكتبر ٢٠١٤

در مورد اين كمپين

http://tinyurl.com/kc8qpt2

ويديو و سخنرانى در اين رابطه:

Advertisements

About shivamahbobi

Women's rights activist and spokesperson for ​ Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI), former political prisoner ,TV producer and presenter

Posted on October 1, 2014, in Political Prisoners - زندانيان سياسى, فارسى and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: