Monthly Archives: October 2014

فراخوان به تظاهرات جهانی در حمایت از کوبانی- Global Rally against ISIS – for Kobanê – for Humanity

 

1919650_565337853566059_4114251559065721643_n

فراخوان به تظاهرات جهانی در حمایت از کوبانی

Global Rally against ISIS – for Kobanê – for Humanity!

Date for the Global Rally: 1 November 2014, 2pm

ISIS launched a major multi-front military campaign against the Kurdish region of

Kobanê in northern Syria. This is the third ISIS onslaught on Kobanê since March

English to follow

كوباني تنها نيست Kobane is not alone! No to ISIS!داعش نه! ISIS is Fascism, Down with Fascism!داعش فاشيسم است، مرگ بر فاشيسم!

Read the rest of this entry

Advertisements

صحبتهاي مادرى كه مورد ظلم قرار گرفته است و به شرط وثيقه آزاد شده استد

صحبتهاي مادرى كه مورد ظلم قرار گرفته است و حكم زندان به او داده شده است و به شرط وثيقه آزاد شده است.او ميگويد

” وضعيت من نيز دست كمى از ريحانه ندارد”
 

 

برنامه تلويزيونى در گراميداشت ياد ريحانه جبارى- مصاحبه با عموى ريحانه و تلفنهاى شما
CFPPI-TV program on Reyhaneh- an interview with Reyhaneh’s uncle

Reyhaneh Jabbari was executed

Reyhaneh Jabbari was executed

To the millions of people who followed the fate of this young girl, to the thousands who took to the streets to save dear Reyhaneh, to the thousands of mothers in Iran who shed tears and begged for forgiveness on the media, we sadly have to report that Reyhaneh Jabbari was executed this morning.

 This is a horrific piece of news on this bloody Saturday, when people are set to come out on the streets in the cities across Iran to protest against the acid attacks on women. We hope that a magnificent protest by the people today will be a fitting response to this brutal and shameless crime of the Islamic regime in Iran. Read the rest of this entry

ريحانه در قلب ميليونها انسان جاى دارد

ريحانه در قلب ميليونها انسان جاى دارد.

ريحانه جباري اعدام شد!

Reyhaneh Jabbari was executed

1920454_809608465763375_3724084291760202956_n 

رژيم ريحانه جبارى را پس از هفت سال زجر و شكنجه اعدام كرد. در حاليكه سازمانهاى جهانى وابسته به دولتها همچنان چشمانشان را بر اعدامها در ايران بسته اند و منافع اقتصادي و سياسى شان بر هر موضوعى پيشى ميگيرد , در حاليكه ما بارها به آنها اعلام كرديم كه اگر كار موثرى صورت نگيرد ريحانه اعدام خواهد شد و روحانى و رژيم جنايتكارش همان سياست كشتار را ادامه داده و ميدهند, اين مجامع همچنان وقيحانه به روحانى و رژيمش فرصت دادند. عامل اصلى كه تا ديروز دست رژيم را در اعدام ريحانه بسته بود تلاش ميليونها انسان آزاديخواه در سراسر دنيا بود كه با تمام وجودشان از ريحانه دفاع كردند و مبارزه براى آزادى ريحانه امرشان بود.

ريحانه در قلب ميليونها انسان جاى دارد. ريحانه به همه ما نشان داد كه عليرغم اينكه در بدترين شرايط قرار داشت , شكنجه شد و بارها او را تا چند قدمى چوبه دار بردند, هنوز دست از مبارزه نكشيد, هنوز فرياد زد كه ميخواهد زنده بماند, تا آخرين لحظه معناى زندگى يعنى مبارزه و تلاش را به ميليونها نفر نشان داد.

اتفاقى نيست كه در اين شرايط و در حالى كه اعتراضات عليه اسيد پاشى به زنان در ايران در جريان است رژيم دست به اعدام ريحانه ميزند. رژيم ميخواهد بگويد كه ماشين كشتارش هنوز ادامه دارد و به خيال خودش ميخواهد جو رعب و وحشت به وجود بياورد. سئوال اينست كه كدام اعدام و جنايت رژيم مردم را تا حال از مبارزه منصرف كرده است؟ آيا اعدام دلارا دارابى مردم را از دفاع از ريحانه جبارى و صدها زندانى ديگر باز داشت؟

مبارزه براي آزادى در تار و پود زندگى مردم ايران تنيده است. مردم در سراسر دنيا به ريحانه و مادرش نشان دادند كه لحظه به لحظه در كنارشان هستند و ريحانه تا آخرين لحظه زندگيش به ما نشان داد كه هرگز دست از مبارزه و تلاش نبايد كشيد.

اعدام ريحانه يكبار ديگر نشان ميدهد كه رژيم هر لحظه منتظر فرصتى براى اجراى احكام اعدام است . بايد با تمام قوا عليه احكام اعدام به پا خواست و تلاش و مبارزه براى لغو احكام اعدام را با پيگيرى و فشار بيشتر ادامه داد.

از صميم قلب به خانواده ريحانه جباري و دوستانش و تمام كسانى كه هر لحظه براى زنده ماندن ريحانه مبارزه كردند تسليت ميگويم. خشمى كه از اعدام ريحانه جبارى در قلب همه ما بر انگيخته شده است بايد به نيروى قويترى براى مبارزه عليه اعدام و زندان و بر انداختن اين رژيم جنايت و كشتار تبديل گردد.

شيوا محبوبى

سخنگوى كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى در ايران

/بيست و پنجم اكتبر ٢٠١٤

http://zendanisiasi.wordpress.com

 

با اعتراضمان در مقابل جنايتكاران ضد زن اسيد پاش بايستيم

با اعتراضمان در مقابل جنايتكاران  ضد زن اسيد پاش بايستيم

asidpachi

اوايل انقلاب ٥٧ جنايتكاران رژيم اولين حمله به مردم را با حمله به حقوق زنان شروع كردند, اونموقع  اوباش رژيم با تيغ زدن به لبهاي ارايش شده زنان, پونز كردن روسرى زنان به پيشانيشان , فرو كردن اانگشتانى كه ناخنهاي لاك زده داشت در كيسه اى پر از سوسك.. ميخواستند حجاب اين سمبل اسارت زن را تحميل كنند و چادرى سياه روي زنان بكشند تا ديده نشوند,. دست به هر كارى در طول اين ٣٥ سال زدند, اما نتوانستند شادي و رنگ را از زنان و مردم ايران بگيرند, زنان با چنگ و دندان با اين فاشيستها جنگيدند.
اينبار آخوندهاي عصر حجري ميگويند..”ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﺠﺎﺏ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺣﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎﯾﺪ (ﭼﻮﺏ ﺗَﺮ ) ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﻗﻬﺮﯾﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﮐﺮﺩ”   . گشت  سركوبشان كار نميكند و  اوباشانشان اسيد پاشى به صورت زنان را شروع كرده اند.
در اصفهان هيلا جورکش که از قربانیان اسیدپاشی است و شرایط بسیار وخیمی دارد ومسوولین اطلاعات از خانواده وی خواسته بودند از نام مستعار ندا استفاده کنند لیکن اکنون که وی بینایی یک چشم خود را به طور کامل از دست داده وچشم دیگرش به شرط عمل موفق و عدم عفونت 20 درصد سوسو میزند پدرش می گوید
نمی خواهم از نام مستعار استفاده شود نام واقعی دخترم را بگویید . سهیلا دختر ديگريست كه در روز حادثه از استخر برمی گشته زمانی که دوستانش را از اتوموبیلش پیادهکرده و مشغول رانندگی بود و شیشه اتوموبیل پایین بوده صدای موتور سواری را از پشت سر می شنود و طولی نمی کشد که تمام صورت و بدنش می سوزد , بحدی که از ماشین پیاده شده و به گفته وی : ناله می کردم و لباسهایم را در می آوردم , مردم جمع شده بودند و هیچ کس نمی دانست چه کند…..
اينها فقط دو مورد است موارد زيادي اتفاق افتاده است.  مردم با تمام نيرو بايد مقابل  رژيم و حمله جنايتكارانه اش به زنان بياستند, به خيابانها بريزند .   فرياد اين زنان باشيم, و با اعتراض رژيم را عقب برانيم. .

Ghonche Ghavami’s hunger strike is a message to the UK Foreign Office

Ghonche Ghavami’s hunger strike is a message to the UK Foreign Office

More need to be done to free two imprisoned British-Iranian women in Iran

متن فارسى در ادامه اين نوشته است Read the rest of this entry

Women against ISIS

rqkdxemr2zuf

كار هنرى زيبايى از على شافعى

زنان كوبانى عليه داعش

Women against ISIS

A beautiful art work byAli Shafei

 

 

 

 

 

On Ghonche Ghavami on ITV

مصاحبه با شیوا محبوبی در مورد غنچه قوامی در تلویزیون ای‌ تی‌ وای انگلستان

On Ghonche Ghavami on ITV- Interview with Shiva Mahbobi

 

Day against Death Penalty

th

دهم اکتبر روز جهانی علیه اعدام
Today 10th  October, Day against Death Penalty
اعدام ابزارى است در دست حکومتها براى ترساندن اهالى، براى سرِ جاى خود نشاندن اهالى… بخشا هم توسط سيستمهاى قضايى براى مقابله با جرائم بکار ميرود
http://hekmat.public-archive.net/indexFa.html

10th October, Day against Death Penalty.
Capital Punishment: The most Deplorable form of Deliberate Murder
https://www.marxists.org/archive/hekmat-mansoor/2000/11/03.htm

Rouhani on CNN

Hassan Rouhani in his interview with CNN claimed that there are no jailed journalists in Iran,  in the past Ahmadinejad claimed that in Iran there are no hemosexals in Iran and the regime always claimed that Iran has no political prisoners what so ever. Rouhani and Ahmadinejad are no different and they are both parts of the same regime.

%d bloggers like this: