دو زن ايرانى-انگيسى درايران در زندان بسر ميبرند

GhoncheRoya

غنچه قوامى به دليل ورود به ورزشگاه آزادى در زندان است

رويا صابرى نژاد به دليل نوشتن كامنت عليه رژيم در صفحه فيس بوكش در زندان است

غنچه قوامى كه ٢٥سال دارد و شهروند ايرانى – انگليسى است و در دانشگاه سواس لندن دانشجوى حقوق بود. وى درتاريخ سى خرداد امسال براى تماشاى مسابقه واليبال ايران و ايتاليا به همراه تعداد ديگرى به استاديوم آزادى در تهران رفته بود كه توسط مامورين رژيم دستگير شد. دستگيرى وى در ادامه سياست رژيم در ممنوعيت ورود زنان به ورزشگاهها صورت گرفت. غنچه قوامى در حال حاضر در زندان اوين ميباشد و ٤١ روز را در سلول انفرادى به سر برده است. خانواده غنچه به شدت نگران وضعيت وى بوده و هنوز نشانه اى از آزادى وى مشاهده نميشود.

رويا صابرى نژاد كه ٤۸ سال دارد و شهروند ايرانى-انگليسي ميباشد در ماه آبان ١٣۹٢ دستگير شد. رويا به جرم نوشتن كامنت عليه رژيم بر روى صفحه فيسبوكش به بيست سال زندان محكوم شده است . رويا تحت شكنجه هاي روحى و فيزيكى قرار گرفته است و رژيم جهت اعمال فشار هر چه بيشتر , وى را به زندان زنان شهر رى ( زندان قرچك) تبعيد كرده است.   وكيل رويا در جلسه دادگاهيش حضور داشت اما قاضى دادگاه به او اجازه صحبت كردن و دفاع از موكلش را نداد. رويا در حال تحت فشار شديدى ميباشد.

در هر دو مورد بالا, وزارت خارجه انگلستان اعلام داشته است كه در جريان وضعيتشان ميباشد, اما هيچگونه اقدام جدى صورت نداده است. در مورد رويا صابرى نژاد, عليرغم مراجعه مكرر خانواده وى به وزارت خارجه و درخواست اعمال فشار به رژيم جهت آزادى رويا, اين وزارت كار موثرى انجام نداده است.

كارزار ” رويا را آزاد كنيد” از سوى كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسي در حمايت از رويا   در ماه جولاى ٢٠١٤ اعلام شده است. ما از شما دعوت ميكنيم كه جهت آزادى غنچه قوامى و رويا صابرى نژاد از وزارت خارجه انگلستان بخواهيد كه جهت آزادى فورى اين دو زندانى به جمهورى اسلامى فشار بياورند.

لطفا طومار زير را در جهت حمايت از اين زندانيان امضا كنيد و براى دوستانتان ارسال داريد:

Roya’s petition:    http://chn.ge/1m9WZ7Y

Ghonche’s petition : www.change.org/FreeGhonchehGhavami

متن انگليسي اين اطلاعيه:

https://www.facebook.com/notes/free-roya-now/two-british-women-in-prison-in-iran/1461659150764888

كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسي در ايران

شانزدهم سپتامبر ٢٠١٤

براى اطلاعات بيشترلطفا با شيوا محبوبى به ايمل و شماره تلفن زير تماس بگيريد:

Email: shiva.mahbobi@gmail.com , Tel: 07572356661

Advertisements

About shivamahbobi

Women's rights activist and spokesperson for ​ Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI), former political prisoner ,TV producer and presenter

Posted on September 16, 2014, in Political Prisoners - زندانيان سياسى, فارسى and tagged , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: