رويا صابرى نژاد در زندان شهر رى

Roya-RayPrison

رويا صابرى نژاد در زندان شهر رى

رويا صابري نژاد, زنى كه شهروند ايرانى- انگليسى است و  به جرم فعاليت فيس بوكى به بيست سال زندان در ايران محكوم شد در زندان شهر رى تحت فشار ميباشد. زندان شهر رى  زنانى  است كه عمدتا  به جرم مواد مخدر وقتل دستگير شده در شرايط بسيار غير انسانى نگهداري ميشوند و روزانه مورد ضرب و شتم  و توهين مامورين زندان قرار ميگيرند. در جولاى ٢٠١١ , زن جوان ٢١ ساله اى  به نام سحر حدادى  در اعتراض به ضرب و شتم و محروميت و شرايط غير قابل تحمل اين زندان دست به خودكشى زد.  مامورين زندان براى نجات جان سحر حدادى هيچگونه تلاشى نكردند و اين زن جوان  در مقابل چشمان هم بنديهايش جانش را از دست داد

بسياري از زنان در اين زندان از بيماريهاى شديد جسمى و روحى روانى رنج ميبرند و هيچگونه امكانات درمانى در اختيار آنها قرار نميدهند. ريحانه جبارى دختر جوانى كه حكم اعدامش به كمك يك كارزار جهانى  موقتا متوقف شده است در نامه اش زندان شهر رى را به ” گور دسته جمعى”  تشبيه ميكند كه زنان بسيارى  در بدترين شرايط و بدون هيچ اميدى به بهبود وضعيتشان در آن نگهدارى ميشودند.

رژيم در طول حاكميت خود بارها جهت اعمال فشار روانى  بيشتر به زندانيان سياسي , آنها را به زندانهاي عادى تبعيد كرده است و در ادامه همين سياست مامورين زندان اوين  رويا صابرى نژاد  را  حدود شش ماه پيش جهت تحت فشار قرار دادن هر چه بيشتر او به زندان شهر رى تبعيد كردند.  رويا  در شرايط بسيار بد روحى قرار داشته و در ترس  و وحشت روزها را سپرى ميكند. رويا تنها قادر است هر چند روز يكبار به مدت سه دقيقه با خانواده اش صحبت كند . رويا در تماسهايش از وضعيت خود اظهار نگرانى شديدى ميكند.

عليرغم اينكه رويا حدود يك سال است  در بدترين شرايط  در زندان به سر ميبرد و مورد شكنجه نيز قرار گرفته است, دولت انگلستان هيچگونه اقدام جدى جهت آزادى وى نكرده است.  رويا شهروند انگلستان است و دولت اين كشور موظف است به رژيم جهموري اسلامى در ايران جهت آزادى فورى رويا صابرى نژاد فشار بياورد.

ما از شما دعوت ميكنيم طومار حمايت از رويا را امضا كرده و به دولت انگلستان فشار بياوريد تا سريعا جهت آزادى رويا اقدام نمايند.  از طرق زير ميتوانيد به رويا كمك كنيد.

براى اطلاعات بيشتر با شيوا محبوبى , سخنگوى  كمپينن ” رويا را آزاد كنيد” تماس بگيريد:

shiva.mahbobi@gmail.com   /  07572356661

كارزار ” رويا را آزاد كنيد”

https://www.facebook.com/freeroyanow

هفتم سپتامبر ٢٠١٤

طومار حمايت از رويا صابرى نژاد را امضا كنيد

http://chn.ge/1m9WZ7Y

از چه طرقى ميتوانيد از رويا حمايت كنيد؟

http://bit.ly/1qFuuV1

انعكاس دستگيري و وضعيت رويا صابرى نژاد در رسانه هاى انگلستان

http://bit.ly/1o9La25

 English
http://wp.me/p3apIv-gH

Advertisements

About shivamahbobi

Women's rights activist and spokesperson for ​ Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI), former political prisoner ,TV producer and presenter

Posted on September 8, 2014, in Political Prisoners - زندانيان سياسى, فارسى and tagged , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: