برنامه زنده تلويزيونى براى آزادى زندانيان سياسي در ايران: ٢۹ ژوئن ٢٠١٤


برنامه زنده تلويزيونى  براى آزادى زندانيان سياسي در ايران: ٢۹ ژوئن ٢٠١٤
در اين برنامه:
 
 
تاريخ پخش برنامه ٢۹ ژوئن ٢٠١٤

مجرى برنامه :شيوا محبوبى
مصاحبه با اعظم پیری همسر لطیف حسنی زندانیای سیاسی در اعتضاب غذا
وضعيت رضا شهابى و بهنام ابراهيم زاده
مصاحبه با فریبا راد در مورد زندانی سیاسی اعدام شده غلامرضا خسروی
پخش ویدبوهای ٢٠ ژوئن روز جهانی برای ازادی زندانیان سیاسی
صحبت و نكات بينندگان
http://zendanisiasi.wordpress.com/
https://www.facebook.com/zendani.sias
http://cfppienglish.wordpress.com/
ايمل تماس:
zendani.tv@gmail.com
Advertisements

About shivamahbobi

Women's rights activist and spokesperson for ​ Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI), former political prisoner ,TV producer and presenter

Posted on July 1, 2014, in Political Prisoners - زندانيان سياسى, فارسى, برنامه تلويزيونى - TV program and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: