Monthly Archives: July 2014

برنامه زندانيان سياسي ٢٧ جولاى ٢٠١٤

 
برنامه زندانيان سياسي ٢٧ جولاى ٢٠١٤
 
TV program on jailed workers in Iran
 
 
 
برنامه تلويزيونى زنده براي آزادى زندانيان سياسى- ٢٧ جولاى ٢٠١٤
TV program on jailed workers in Iran- Sun 27 July 2014
ويژه حمايت از كارگران زندانى- مجرى برنامه :شيوا محبوبى
ساعت پخش برنامه به وقت ایران ۹ شب و به وقت اروپای مرکزی ۶:۳۰ بعد از ظهر می باشد
مدت زمان برنامه ۲ ساعت به صورت زنده. با اين برنامه تماس بگيريد و پيام همبستگى خود را به مناسبت اين روز به گوش زندانيان سياسي و خانواده هايشان برسانيد
فرکانس: ۱۱۲۰۰ سیمبل ریت: ۲۷۵۰۰
هاتبرد ۸ افِ ای سی‌ :۵/۶ ترانسپورت ۱۵۵ مشاهده کنيد

اگر به ماهواره دسترسى نداريد اين برنامه را همزمان ميتوانيد از طريق لينك زير ببينيد
http://www.ustream.tv/channel/new-cha…

https://www.facebook.com/zendani.sias…


ايمل تماس:
zendani.tv@gmail.com

اين برنامه اى است از كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسي در ايران
Advertisements

در رابطه با يورش به زندانها و وضعيت زندانى سياسي ارژنگ داودى

در رابطه با يورش به زندانها و وضعيت زندانى سياسي ارژنگ داودى

كارزار رويا را آزاد كنيد

Roya-1

كارزار ” رويا را آزاد كنيد”


  لطفا طومار حمايتى را امضا كنيد  

كارزار در حمايت از رويا صابرى نژاد شهروند ايرانى- بريتانيايى در زندان ايران
رويا صابرى نژاد نوبخت, زنى چهل و هشت ساله كه شهروند انگلستان نيز بوده و به بيست سال زندان در ايران محكوم شده است

رويا در ماه اكتبر ٢٠١٣ جهت ديدار خانواده اش به ايران ميرود و يك هفته پس از ورودش به ايران در شيراز دستگير ميشود. رژيم رويا را به جرم اينكه در صفحه فيس بوك خود در مورد رژيم نوشته است باز داشت كرد و در تاريخ چهاردهم آوريل ٢٠١٤, پس از پنج ماه شكنجه و فشار , به بيست سال زندان محكوم نمود.

جرم رويا از سوى رژيم به قرار زير اعلام گرديد:
Read the rest of this entry

نظر شما در مورد اعتصاب غذا چيست؟

12zendani-dar-etesabe...1 on hunger strike

 اعتصاب غذا در حمايت از زندانيان سياسى

اخبار اعتصاب غذاى زندانيان سياسى اكنون ديگر جزو اخبار روزانه زندانيان سياسي شده است. در هفته هاي اخير تعدادى در زندانهاي مختلف دست به اعتصاب غذا زده اند از جمله دو تن رضا شهابى و لطيف حسنى كه اخيرا لطيف حسنى پس از پنجاه روز به اعتصابش پايان داد. اعتصاب غذا وضعيت جسمى اين دو زندانى را كه از وضعيت جسمى وخيمى رنج ميبردند و رژيم نيز آگاهانه آنها را از دارو و معالجه محروم كرده بود هر چه بيشتر رو به وخامت كشاند Read the rest of this entry

در ١٨ تير ماه سال ١٣٧٨ چه گذشت؟

 

 

  In commemoration of Iran student protests, July 1999

 در ١٨ تير ماه سال ١٣٧٨ چه گذشت؟

ديروز سالگرد ١۸ تير روز حمله به كوى دانشگاه و به دنبال آن تقريبا پنج روز متوالى خيزش دانشجويان و مردم عليه كشتار رژيم ادامه داشت. در روز ١٨ تير ماه سال ١٣٧٨ چه گذشت؟

بامداد روز هجدهم تير  ١٣٧۸مامورين جنايتكار رژيم با اسلحه و گاز اشك آور وحشيانه به كوى دانشگاه حمله كرده , ديوارها را با پتك و اسلحه شكستند  و دانشجويان را از تختشان در حاليكه در خواب بودند بيرون كشيدند, تعدادى از اين دانشجويان را با گفتن ” يا زهرا” و ” يا حسين” از پنجره هاي طبقه بالا با قصاوت به پايين پرتاب كردند.   اطاقها و سالنهاى دانشگاه را كه قرار بود مكان درس و پرورش و سازندگى باشد به ويرانه اي تبديل كردند.
Read the rest of this entry

Day of action in support of jailed workers in Iran

unnamed

Dear friends,

The following is a letter from Free Them Now! Campaign to Free Jailed Workers in Iran to ITF in regards to the critical situation of labour activist Reza Shahabi who is now in prison in Iran. please see below, also, the call for a day of action on July 12 2014. There are events in several cities around the world on July 12.

Lets be the voice of all jailed workers in Iran

Regards

Shiva Mahbobi

—————

To: The International Transport Federation (ITF) Read the rest of this entry

قانون عليه ازدواج اجبارى

azadiZan
Against forced marriage

دولت انگلستان اعلام كرد كه از شانزدهم ماه ژوئن ٢٠١٤ طبق قانونى كه تصويب شده است تحت فشار گذاشتن فردى جهت ازدواج اجبارى جرم جنايى به حساب ميايد. خانواده هايى كه فرزندانشان را مجبور به ازدواج ميكنند ممكن است به هفت سال زندان محكوم بشوند. بر اساس آمار ۸٢ درصد از قربانيان ازدواج اجبارى زنان، ١۸ درصد مردان و ١٥ درصد افراد زير پانزده سال بوده است.

در همين رابطه يكى از سازمانهاي غير انتفاعى عليه اذيت و آذار كودكان انيميشن جالبى در رابطه با از دواج اجبارى درست كرده است. ازدواجهاى اجبارى اولين بار نيست كه در رسانه ها مطرح شده و يا توسط سازمانهاى مدافع حقوق زن و كودكان مورد اعتراض قرار ميگيرد. اين پديده در كشورهاى مختلف سالهاست كه اتفاق ميافتد .

غم انگيزى قضيه در اين است كه عمل غير انسانى مجبور كردن يك انسان به ازدواج اجبارى و به اين ترتيب محكوم كردن يك انسان به فشار و اذيت و آذار جسمى و روانى و از بين بردن رويا ها و آرزوهايش سالهاى سال است در همين انگلستان اتفاق ميافتد. پس از اين همه سالها و از بين بردن زندگى هزاران نفر تازه امسال دولت انگليس دست به تصويب قانونى جهت محكوميت و منع اين عمل زده است. تصويب چنين قانونى كه اساسا نتيجه فشارها و اعتراضات مدافعين حقوق كودكان و زنان بود طبعا يك قدم به پيش است. اين قانون ميتواند پديده ازدواجهاى اجبارى را محدود كند، اما سئوال اينست كه چه فونكسيونها و ابزارهايى در همين جامعه انگلستان وجود دارد كه مانع بروز و عملى كردن ازدواج اجبارى شود؟

در موارد زيادى دختران جوانى كه درانگلستان به دنيا آمده و بزرگ شده اند را به بهانه رفتن به تعطيلات و مرخصى به كشورى كه پدرو مادرش بدنيا آمده ميبرند و او را در مقابل عمل انجام شده قرار داده و به ازدواج پسر فاميل در مياورند و راه برگشتى برايش نميگذارند. اينها نمونه هايست كه بيشتر در اذهان بوده و يا در رسانه ها مطرح ميشود اما به نظر من نكته مهمى و بايد گفت نكته پنهانى كه كمتر به آن اشاره ميشود اينست كه بسيارى از اين دختران از همان كودكى به بى حقوقى عادت داده ميشوند. اين سناريو را در نظر بگيريد : دختر كوچولويى كه از سن ٧ سالگى پدر و مادرش روسرى سرش ميكنند. كودكى كه از همان ابتدا فشار حفظ فرهنگ را روى دوشش ميگذارند و به او ياد ميدهند ( بخوان شستشوى مغزى ميدهند) كه فرهنگ پدر و مادر بر هر چيزى برترى دارد و اگر مطيع پدر و مادر نباشد براى هميشه بدبخت شده و خدا هم او را در جهنم ميسوزاند . سيستم اعتقادى اين دختر بچه با حس تبعيت آغشته با احساس گناه شكل ميگيرد. خانواده از همان ابتدا كودك را به بيحقوقى عادت ميدهد، انتخاب را از او ميگيرد، جاي سئوال و اگر و اما نميگذارد و مطيع بودن صد در صد را به كودك ياد ميدهد. دختر بچه اى كه در زندگيش انتخاب جايگاه و معنى ندارد، نميتواند به انتخاب و راه نجات فكر كند; از لحاظ روانى اين ظرفيت برايش ايجاد نشده است; همه واقعيتهاى زندگيش را بر اساس معيارهايى كه به او خورانده اند مقايسه ميكند. اين دختر بچه در همين جامعه انگلستان بزرگ ميشود و همزمان با بزرگ شدنش فشارهاى خانواده اش وتهديدهايشان هم بزرگتر ميشود تا جايى كه دختربچه ديروز و جوان كنونى انتخابى نميبيند بجز تن داد به خواسته پدر و مادر; چرا كه اين تنها ” انتخابى” است كه ميشناسد.

سئوال من اينست كه دختربچه اى كه به شرايط فوق عادت داده شده است ايا در حمايت از خودش عليه خانواده اش شكايت خواهد كرد؟ چه تضمينى وجود داد؟ ارائه دهندگان اين قانون “منع ازدواج اجبارى” در انگلستان به اين امر واقف هستند و در مواردى در مورد پيچيده گى قضيه جمع آورى اسناد و مدارك براى حمايت از شكايت صحبت كرده اند.

قانون منع ازدواج اجباري قدمى به پيش است و احتمالا در مواردى قربانيان ازدواج اجبارى ميتوانند با استفاده از اين قانون زندگى و آينده خود را نجات دهند. اما به نظر من براى عملى كردن موثر اين قانون بايد ارائه دهندگان، حمايت كنندگان و اجرا كنندگان اين قانون عميقتر به قضيه بپردازند و به سئوالاتى از اين قبيل جواب بدهند: چگونه ميتوان كودكان و بالاخص دختر بچه ها را بايد از دست مذهب و فرهنگ عقب مانده و شستشوى مغزى حفظ كرد؟ چگونه در مدارس و مراكز آموزشى و ظرفهاى مختلف در جامعه به كودك حق انتخاب داده شود ؟ چگونه به كودك نه به عنوان محصولى از يك فرهنگ يا مذهب مشخص بلكه به عنوان يك انسان نگاه كرد؟ چگونه به حجاب دختر بچه نه به عنوان فرهنگش بلكه به عنوان يك اذيت و آذار شنيع نگاه كرد؟ چگونه به كودك اين اطمينان داده شود كه هيچ كسى حتى خانواده اش نميتواند او را از حق انسانيش محروم كند؟

*** انيميشن در رابطه با ازدواج اجبارى

– art in support of political prisoners خلاقيت در حمايت از زندانيان سياسي

Shiva-20June2014-

اين ماسك و تعداد ديگرى از ماسكها  را دوستان  بسيار گراميم  مرجان و ناهيد براى تجمع  ٣٠ خرداد- ٢٠ ژوئن  روز جهانى در حمايت از زندانيان سياسي در ايران , درست كردند. ابتكارات بسيار زيادى جهت جلب توجه مردم به زندانيان سياسي وجود دارد,  ابتكار اين دوستان كه صميمانه براى آزادى زندانيان سياسي تلاش ميكنند, يكى از اين ابتكارات است. ايكاش هنرمندان و افراد خلاق بيشترى از امكانات و خلاقيت خود جهت جلب توجه مردم به  وضعيت هزاران مرد و زن و دختر و پسر جوان و نوجوانى كه روزانه تحت شكنجه قرار ميگيرند استفاده ميكردند

These masks are created by my good friends Marjan & Nahid for the event in London, on 20 June- the International Day in Support of Political Prisoners in Iran. We can use our creativity to show our support for political prisoners in Iran and draw public attention to the unbearable situation of thousands of men and women, young boys and girls in prison in Iran. I wish more people would use their creativity in defence of freedom of expression.

IMG_3186

.

برنامه زنده تلويزيونى براى آزادى زندانيان سياسي در ايران: ٢۹ ژوئن ٢٠١٤


برنامه زنده تلويزيونى  براى آزادى زندانيان سياسي در ايران: ٢۹ ژوئن ٢٠١٤
در اين برنامه:
 
 
تاريخ پخش برنامه ٢۹ ژوئن ٢٠١٤

مجرى برنامه :شيوا محبوبى
مصاحبه با اعظم پیری همسر لطیف حسنی زندانیای سیاسی در اعتضاب غذا
وضعيت رضا شهابى و بهنام ابراهيم زاده
مصاحبه با فریبا راد در مورد زندانی سیاسی اعدام شده غلامرضا خسروی
پخش ویدبوهای ٢٠ ژوئن روز جهانی برای ازادی زندانیان سیاسی
صحبت و نكات بينندگان
http://zendanisiasi.wordpress.com/
https://www.facebook.com/zendani.sias
http://cfppienglish.wordpress.com/
ايمل تماس:
zendani.tv@gmail.com
%d bloggers like this: