عليه شكنجه و زندان, يكصدا در روز بيستم ژوئن ٢٠١٤ برابر با سى خرداد به خيابانها بياييم

عليه شكنجه و زندان, يكصدا در روز بيستم ژوئن ٢٠١٤ برابر با سى خرداد به خيابانها بياييم

Join us on 20 June 2014

The International Day in Support of Political Prisoners in Iran

بيستم ژوئن برابر با سى خرداد  روز فریاد ما و خانواده‌های زندانیان سیاسی بر علیه تهاجمات ددمنشانهٔ رژیم جمهوری اسلامی در ایران میباشد. بسيارى از شما در سالهاى قبل در شهرهاى مختلف در اين روز شركت كرده و دست به سازماندهى تجمعات زديد.  اميدواريم امسال نيز امكانات و انرژى خود را جهت حمايت از زندانيان سياسي در اين روز به كار ببريد.  نوع و نحوه  آکسیونها به ابتکارات شما عزیزان بستگی دارد. شبهای تجلیل از زندانیان، تظاهرات، نمایش‌های خیابانی، ترتیب دادن طومارهای اعتراضی خیابانی و نوشتن نامه های اعتراضی، تجمع در مقابل پارلمانها و دفاتر وزارت امور خارجه کشورها و  … از جمله اقداماتی است که باعث افشاگری و بسیج افکار عمومی بر علیه جمهوری اسلامی میشود.. براي اطلاعات بيشتر به وبلاگ اين روز مراجعه نماييد

http://www.20juneiran.wordpress.com

چرا بيستم ژوئن

about 20 June 

Advertisements

About shivamahbobi

Women's rights activist and spokesperson for ​ Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI), former political prisoner ,TV producer and presenter

Posted on May 26, 2014, in English, Political Prisoners - زندانيان سياسى, فارسى and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: