با اعتراضمان ميتوانيم ريحانه را از مرگ نجات دهيم

azadi

اخيرا در رابطه با وضعيت و حكم اعدام  ريحانه تعدادى مرتبا ميگويند و مينويسند كه مردم اعتراض نكنيد به جاى آن نزد خانواده سربندى ( فردى كه در ماجراى ريحانه كشته شد) برويد  و به آنها بگوييد رضايت بدهند. اين بشدت غلط است. رژيم دقيقا همين را ميخواهد كه مردم تمركز را از روى سياست اعدام رژيم بردارند و متوجه خانواده سربندى كنند. خانواده فرد كشته شده پسرشان را از دست داده اند و در بدترين شرايط روحى هستند و ممكن است هر تصميم غلط يا درستي بگيرند اما تحت فشار گذاشتن آنها به هيچ عنوان انسانى نيست . اعدام ريحانه در نهايت اگر صورت بگيرد با تصميم رژيم صورت ميگيرد. رژيم و دستگاه قضايش واقعيات پرونده ريحانه را كه دال بر بيگناهيش است  عوض كرده اند كه ريحانه را اعدام كند. اين كار را براى سكينه آشتيانى , كبرى رحمانپور, افسانه نوروزى و خيلى از زندانيان ديگر هم انجام داد.

در اين ميان رژيم آگاهانه و زيركانه تمركز و فشار را از روى خودش بر ميدارد و وانمود ميكند كه لغو حكم اعدام ريحانه  در دست خانواده سربندي است. از كى تاحالا رژيم اينقدر احترام براي  تصميم خانواده فرد كشته شده قائل بوده است ؟

تعدادى ميگويند ” اگر اعتراض كنيم ريحانه اعدام ميشود , پس بياييد دعا كنيم”.  من نكته ام اينست كه كسى تا حال با دعا آزاد نشده است اما با اعتراض آزاد شده است. وقتى اعتراض نكنيم يعنى در سكوت نظاره گر اعدام ريحانه باشيم.  آزادى افسانه نوروزى و كبراي رحمانپور و آزادى موقت سكينه آشتيانى  و به تعويق افتادن اعدام دهها زندانى سياسى صرفا به دليل اعترضات جهانى بوده است. لطفا مردم را به سكوت دعوت نكنيد. به جاي آن مردم را تشويق كنيد كه در مقابل دادسرا و دفاتر رسمى رژيم در ايران تجمع كنند. هر روز بايد در مقابل دفاتر رسمى رژيم در ايران اعتراض شود و در خارج از ايران با تجمع و فشار به دولتهاى مربوطه و سازمانهاي جهانى بايد رژيم را به عقب برانيم. نبايد در سكوت نظاره گر اعدام ريحانه باشيم.
شيوا محبوبى

https://secure.avaaz.org/en/petition/Catherine_Ashton_Ban_Ki_Moon_Ahmad_Shaheed_Save_26_year_old_woman_from_being_hanged_in_Iran/?fgoyhhb

https://www.facebook.com/zendani.siasi?ref=ts&fref=ts

Advertisements

About shivamahbobi

Women's rights activist and spokesperson for ​ Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI), former political prisoner ,TV producer and presenter

Posted on April 13, 2014, in Death Penalty - اعدام, فارسى, Women's Rights - زنان and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: