سخنان افسانه نوروزى در حمايت از ريحانه جبارى

سخنان افسانه نوروزى در حمايت از ريحانه جبارى

افسانه نوروزى زنى كه هشت سال با كابوس مرگ در بدترين شرايط در زندان جمهورى اسلامى نگه داشته شد. به اعدام محكوم شد و مورد بدترين شكنجه ها, توهين ها و تحقيرها قرار گرفت.

اعتراض جهانى مردم رژيم اسلامى در ايران را مجبور به عقب نشينى و آزادى افسانه كرد. افسانه نوروزى از زندان آزاد شد اما او هنوز با تاثير شكنجه هاي روحى و جسمى زندان زندگى ميكند. افسانه در برنامه ويژه حمايت از ريحانه جبارى با تلويزيون تماس گرفت و از ريحانه حمايت كرد. افسانه از شكنجه هاي وحشتناكى كه در زندان متحمل شده بود سخن گفت. صحبتهاي افسانه سرشار از درد و در عين حال سرشار از مبارزه و استقامت بود.

افسانه نوروزى در اين برنامه صداى ريحانه و ريحانه ها بود.

لطفا طومار حمايت از ريحانه جباري را امضا كنيد. كمك كنيد ريحانه را هم نجات دهيم.

https://secure.avaaz.org/en/petition/Catherine_Ashton_Ban_Ki_Moon_Ahmad_Shaheed_Save_26_year_old_woman_from_being_hanged_in_Iran

Afsaneh Norouzi who was on death row for 8 years in prison in Iran. she was tortured severely and on this TV program with Shiva Mahbobi, Afsaneh talks about his ordeal in prison and defends the release of Reyhaneh Jabbari.

http://zendanisiasi.wordpress.com/

https://www.facebook.com/zendani.siasi?ref=ts

http://cfppienglish.wordpress.com/

ايمل تماس:

zendani.tv@gmail.com

 

Advertisements

About shivamahbobi

Women's rights activist and spokesperson for ​ Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI), former political prisoner ,TV producer and presenter

Posted on April 7, 2014, in Political Prisoners - زندانيان سياسى, فارسى, Women's Rights - زنان and tagged , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: