سخنرانى در ژنو- speech at Geneva on prisoners

شیوا محبوبی، زندانی سیاسی سابق و سخنگوی کمیته دفاع از زندانیان سیاسی، یکی از سخنرانان این نشست بود که در ارتباط با موضوع “زندانيان محروم از دارو و درمان “، صحبت کرد

Shiva Mahboobi – spokesperson for the Campaign to Free Political prisoners in Iran (CFPPI) spoke about the deprivation of political prisoners from medical attention.

جمعه ٢١ مارس ٢٠١۴ (١ فروردين ۹٣)، سومین رویداد موازی سودویند در حاشیه بیست و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، با موضوع “اقليتهاى مذهبى و زندانيان در جمهورى اسلامى ايران” برگزار شد

.
25th session of UN Human Rights Council – Geneva March 2014
21.3.2014- Parallel event on “religious minorities and prisoners in the Islamic Republic of Iran”,
Shiva Mahboobi – spokesperson for the Campaign to Free Political prisoners in Iran (CFPPI) spoke about the deprivation of political prisoners from medical attention.

Advertisements

About shivamahbobi

Women's rights activist and spokesperson for ​ Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI), former political prisoner ,TV producer and presenter

Posted on March 26, 2014, in English, Political Prisoners - زندانيان سياسى. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: