گفتگو با پدر حسين رونقى

برناه تلويزيونى براى آزادى زندانيان سياسي با شيوا محبوبى
گفتگو با پدر حسين رونقى  و  تماس بينندگان
political prisoners (CFPPI) live TV program

 

Advertisements

About shivamahbobi

Women's rights activist and spokesperson for ​ Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI), former political prisoner ,TV producer and presenter

Posted on February 11, 2014, in Political Prisoners - زندانيان سياسى, فارسى, برنامه تلويزيونى - TV program and tagged , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: