مقابله زندانيان سياسي زندان گوهردشت با مامورين رژيم

طبق اخبار ى كه به  كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى  رسيده است,  زندانیان سیاسی سالن دوازده  بند چهار  زندان گوهردشت کرج امروز پنجم  بهمن ماه در اعتراض به یورش مزدوران به زندان , شعار مرگ برخامنه ای , مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر ظالم را سر دادند . دهها تن از مزدوران گارد ویژه  زندان و پاسدار هاى بندها به زندانیان سیاسی زندان گوهردشت حمله کردند .مزدوران ابتدا اقدام به بازرسی تمامی سلولهای زندانیان کردند و وسایل شخصی زندانیان را تخریب و به سرقت بردند و زندانیان را در سرمای زمستان به حیاط زندان منتقل کردند . زندانیان سیاسی در واکنش به  اين یورش وحشیانه مزدوران گارد ویژه  شعارهایی مانند  مرگ برخامنه ای , مرگ بردیکتاتور , مرگ بر ظالم  را سردادند. در مقابل اين اعتراض زندانيان  ماموران زندان از ترس گسترش این حرکت اعتراضی به سایر بندها سراسیمه سالن دوازده  را ترک کردند . در این یورش وحشیانه و غیرانسانی جنایتکارانی مانند بحرینی رییس اطلاعات زندان , امیریان معاون زندان و آقایی شرکت داشته و یورشها را علیه زندانیان سیاسی فرماندهی میکردند .

طى  هفته اخير زندانيان سياسي سالن  دوازده  بند  چهار زندان  گوهردشت   خواسته هاى زير را با مسولين زندان مطرح كردند: جمع آوری کلیه دستگاه های پخش پارازیت از اين سالن  ,  درمان زندانیان سیاسی که در شرایط وخيم  جسمی بسر می برند و باز گشایی مجدد کتابخانه بند که زندانیان سیاسی آن را برپا کرده اند. اين زندانيان اعلام كردند كه در صورت عدم رسيدگى به خواسته هايشان به مدت سه روز از گرفتن غذا خوددارى خواهند كرد.

 خواسته هاي زندانيان سياسي اين بند و بالاخص  دو خواست  جمع آورى پخش پارازيت و وضعيت درمانى زندانيان بارها مطرح شده است . دستگاهاى پخش پارازيت كه عمدتا به منظور جلوگيرى از خبر رسانى زندانيان سياسى به خارج از زندان نصبب شده اند باعث سردردهاى شديد و ساير ناراحتيهاي جسمى گريده است. علاوه به اين تعداد بسيار زيادي از زندانيان اين بند از بيماريهاى مختلف رنج ميبرند. مسولين زندان با محروم نگه داشتن زندانيان از درمان و سخت تر كردن شرايط زندان از جمله  پخش پارازيت و نگه داشتن زندانيان در سرما  عامدانه سعى در شكنجه هر چه بيشتر اين زندانيان و از بين بردن تدريجيشان را دارند.

اين اولين بار نيست كه زندانيان  سياسى زندان گوهردشت  در مقابل اين وضعيت ساكت نمانده و  در كمال شجاعت با اين جنايتكاران مقابله ميكنند. زندانيان با اعتراض عليه مزدورا ن در زندان  به ما پيام ميدهند و از همه ما ميخواهند تا با تلاش وسيعتر و صداى رساتر وضعيت اين زندانيان را مطرح كرده  و سازمانهاي جهانى را مجبور كنيم رژيم جنايتكار اسلامى را تحت فشار بگذارند.

كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسي  جهت حمايت از زندانيان سياسي در زندان گوهردشت و ساير زندانها كارزار دفاع از زندانيان سياسي محروم از دارو و درمان , كارزار ” نگذاريد قلبشان از تپش باز ايستد” را از ماه اكتبر ٢٠١٣ اعلام كرده است. اين كميته با تهيه گزارش و ارسال آن به سازمانهاى جهانى حقوق بشر و دولتها , تهيه طومار حمايتى و ارائه  ليست زندانيان بيمار , ملاقات با مسولين وزارت خارجه كشورها و اتحاديه اروپا و فشار به سازمانهاى جهانى سعى در افشا كردن  اقدامات  سيستماتيك و عامدانه  رژيم در محروم كردن  زندانيان از درمان و كشتن خاموششان زده است.

از همه شما عزيزان مدافع آزادى زندانيانن سياسي دعوت ميكنيم كه از هر طريق ممكن به يارى اين زندانيان بشتابيد. منعكس كردن اخبار زندان بسيار حياتى است اما رساندن  اين اخبار و صداى اين زندانيان به جهان از طريق حركتهاى اعتراضى است  كه  ميتواند  سهم بزرگى در عقب راندن رژيم و حمايت از اين زندانيان داشته باشد.

بياييد همه با هم  يكصدا و با اعتراضات موثر جهانى افكار عمومى را به سوى شرايط غير انسانى كه اين زندانيان در آن نگهدارى ميكنند جلب كرده ,مجامع بين المللى را مجبور به عكس العمل نموده  و نگذاريم  قلب زندانيان سياسي از تپش باز ايستد.

شيوا محبوبى

سخنگوى كميته مبارزه براي آزادى زندانيان سياسي در ايران

٢٥ ژانويه ٢٠١٤ برابر با  پنجم بهمن ماه ١٣۹٢

http://tinyurl.com/pemrkh7

http://www.change.org/en-GB/petitions/don-t-let-their-heartbeats-stop

http://www.youtube.com/watch?v=0De8W9ZtaWc

http://tinyurl.com/krcbqko

Advertisements

About shivamahbobi

Women's rights activist and spokesperson for ​ Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI), former political prisoner ,TV producer and presenter

Posted on January 25, 2014, in Political Prisoners - زندانيان سياسى, فارسى and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: