نامه سرگشاده شيوا به محبوبى به روزنامه گاردين

ترجمه نامه به فارسي

نامه سرگشاده شيوا به محبوبى به روزنامه گاردين

نهم آگوست ٢٠١٣

آيا روزنامه گاردين در رابطه با زندانيان سياسي جانب يك طرف را ميگيرد؟

روزنامه گاردين در تايخ هشتم اگوست ٢٠١٣ مقاله اى را تحت عنوان ” زندانيان سياسى ايران از اوباما خواستند به محاصره اقتصادى عليه ايران ا خاتمه بدهد” كه در آن در حمايت از روحانى صحبت كرده بود. منتشر كردن نامه زندانيان سياسى كار موثرى است به شرطى كه روزنامه گاردين يك جانبه نبوده و تمام نظرات را منتشر نمايد. اين به  اين معنى است كه روزنامه گاردين تفاوتى قائل نبوده و نامه كسانى را كه طرفدار اصلاح طلبان نيستند را نيز منتشر كنند. تا حال اكثر مقاله هاى كه در گاردين در رابطه با ايران نوشته شده است به جانبدارى از اصلاح طلبان, صدا و تريبون آنها بوده است. گاردين به پلاتفرم بخشى از رژيم تبديل شده است و با اين كار ميليونها نفر از مردم ايران را كه با كل رژيم مخالف هستند را نديده گرفته استبه عنوان سخنگوى كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسي مرتبا در ارتباط با زندان هستم . اين زندانيان در نامه هايشان بارها از مجامع بين المللى و رسانه ها  خواسته اند تا  صدا و خواسته هاى زندانيان را جهت جلب توجه جهانى به جناياتى كه در زندان صورت ميگيرد منعكس كنند. در طول دو سال اخير من نامه زندانيان سياسى را از جمله نامه هاى زندانيان رجايى شهر در مورد محروميت زندانيان از خدمات درمانى را به روزنامه گاردين ارسال داشته ام. از جمله نامه هاى ارسالى به گاردين , نامه وبلاگ نويس زندانى محمدرضا پورشجرى كه زندگيش به دليل محروميت از درمان در معرض خطر است  و همچنين نامه خانواده زندانيان سياسي در رابطه با شكنجه فرزندانشان بوده است. بسيارى از اين زندانيان به دليل اظهار نظر و عقيده شان در معرض خطر اعدام هستند. متاسفانه هيچكدام از اين نامه ها در گاردين چاپ نگرديده و حتى اشاره اى به آنها نشده است.

اين سوال پيش ميايد كه آيا گاردين حتى در رابطه با زندانيان سياسي نيز جانبدارى يك جناح مشخص را دارد و تريبون را تنها در اختيار كسانى ميگذارد كه  در كمپ رفرميستها هستند؟

انتخاب يك عنوان گمراه كننده مانند ” زندانيان سياسي ايران از اوباما خواستند به محاصره اقتصادي عليه ايران خاتمه بدهد”  نيز ممكن است اين  استنباط  را بدهد  كه گاردين  ميخواهد صداى هزاران زندانى سياسي را  خاموش كند  كه معتقدند روحانى بخشى از  رژيم اسلامى ايران است و هيچ تغييرى نميتواند در نقض حقوق بشر در ايران بوجود بياورد.

آيا روزنامه گاردين در دفاع از زندانيان سياسى تفاوت قائل است و تنها تريبون جناح خاصى  ميباشد؟

شيوا محبوبى

سخنگوى كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسي

    

Advertisements

About shivamahbobi

Women's rights activist and spokesperson for ​ Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI), former political prisoner ,TV producer and presenter

Posted on August 9, 2013, in Political Prisoners - زندانيان سياسى, فارسى. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: