در دفاع از آمنه تايلر در تونس

indexاژدهاى اسلام سياسي را بايد از هر طرف مورد حمله قرار داد

آمنه تايلر  زن جوان  تونسى است  كه ١۹ سال دارد. چندى پيش در ادامه اعتراضات سازمان فمن به قوانين  ضد زن اسلامى,  عكس بدن برهنه خود را در حالى كه روى آن نوشته بود ” بدن من  متعلق به خودم ميباشد و ناموس هيچ كسى نيست” روى فيس بوك فمن تونس گذاشت.  در عكس العمل به اين حركت آمنه , المى عادل,  آخوند اسلامى در تونس فتوا داد كه آمنه بايد بر اساس قوانين شريعت اسلامى مجازات شد  و  صد ضربه شلاق بخورد و حتى سنگسار شود.  به گفته رسانه هاى محلى تونس, اگر آمنه در تونس محكوم بشود, او  را حد اقل به دو سال زندان و پرداخت جريمه نقدى محكوم ميكنند. در عين حال اسلاميها تلاش دارند از هر طريق ممكن آمنه  را سر به نيست كنند.

اين واقعه بار ديگر ثابت كرد اسلام  سياسى  يك  اژدهاى چند سر است كه  حمله اش در درجه اول و بيش از هر كسى متوجه زنان ميباشد. اگر رژيم اسلامى در ايران سر اصلى  اين اژدها ميباشد , دولتها و گروهاى اسلامى در كشورهاى  خاورميانه و شمال آفريقا  سرهاى ديگر اين اژدها هستند. زن  در منظر اين اژدها بايد قربانى شود, صاحب داشته باشد, تحت كنترل باشد , اختيار جسم و زندگى خود را نداشته باشد. زن از منظر اين اژدها  انسان برابر با مرد نيست , ناموس و مايملك   مرد است. بدن زن از منظر اين اژدها منبع فساد و تباهى است .

اگر ميخواهيم اين اژدهاى چند سر  كه روز بروز زخمى تر و ناتوان تر ميشود را از پا در بياوريم بايد هر جا اين اژدها سر بر آورد به او حمله كنيم.  در ايران, تونس, مصر, افغانستان, سودان, قلب اروپا و آمريكا فرق نميكند بايد همزمان اين اژدها را  مورد حمله قرار بدهيم . اگر در تونس يك جريان اسلامى   آمنه را تهديد به سنگسار و شلاق ميكند اين وظيفه تك تك ما مدافعين برابرى زن و مرد است  كه از هر طريق ممكن براى نجات جان آمنه تلاش كنيم . اگر اين اژدها بتواند يك قربانى بگيرد قربانيهاى ديگرى هم ميتواند بگيرد. مقابله با تهديد آمنه تنها به تونس و آمنه و زنان تونس ختم نميشود, به من و شما ربط مستقيم دارد.  اگر اژدهاى اسلام سياسي با دولتها و سازمانهاى اسلاميش ضيف شده است به خاطر مبارزه ما زنان و مردان آزاديخواه است, پس تنها راه از پا در آوردن  اين اژدها كه چيزى بجز مرگ و شكنجه و نفرت به دنيا نداده است  ادامه اين مبارزه است.

در عكس العمل به حمله به آمنه توسط اسلاميون  هزاران نفر در سراسر دنيا  دست به اعتراض زدند. زناان زيادى در حمايت از آمنه   دست به اعتراض عريان  زده اند. اين اعتراضات هنوز ادامه دارد و قرار است در روز چهارم آوريل در سراسر دنيا عليه اسلاميون و در حمايت از آمنه اعتراضى يكپارچه  صورت بگيرد .

تا ا حال حدود شصت  هزار نفر   طومار حمايت از آمنه را امضا كرده اند. آيا شما خواننده  گرامى اين سطور اين طومار را امضا كرده ايد؟ اگر امضا نكرده ايد  منتظر چه هستيد؟ آيا اين همه حمله و توهين به زنان كافي نيست؟ كنار گوش ما يك زن جوان را علنا به خاطر نشان دادن بدن عريانش مورد حمله قرار داده و مرتجعان اسلامى ميگويند بايد شلاق بخورد و سنگسار شود. آيا اين توهين به بشريت نيست؟

با امضا طومار و شركت در اعتراض جهانى روز چهارم آوريل در مقابل سفارخانه هاي تونس از حقوق  و  كرامت  انسانى دفاع كنيد. از جسارت آمنه و آمنه ها حمايت كنيد. حمايت از آمنه حمايت از ميليونها زنى است كه روزانه مورد هجوم دولتها و گروهاى اسلامى قرار ميگيرند .

نبايد سكوت كرد.

شيوا محبوبى –   فعال حقوق زنان

 پتيشن حمايت از آمنه :

http://www.change.org/petitions/petitioning-tunisian-government-amina-must-be-safe

Advertisements

About shivamahbobi

Women's rights activist and spokesperson for ​ Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI), former political prisoner ,TV producer and presenter

Posted on March 27, 2013, in فارسى, Women's Rights - زنان and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: