اگر استعداد داشته باشى هر كارى كه دلت بخواد بكنى

20130313_151939

تو اين دنيا اگر استعداد داشته باشى هر كارى كه دلت بخواد ميتونى بكنى

چند روز پيش در يكى از محله هاي نسبتا فقير نشين لندن راه ميرفتم  كه صداى آهنگ بسيار زيبايى كه به سبك  اوپرايى ميخوند توجهم را جلب كرد. آهنگ خيلى بلند نبود اما به نظر ميامد كه از يك بلندگو داره پخش ميشه.  ناخوداگاه برگشتم كه ببينم اين بلندگو كجاست. هر چى به  ديوار پشت سرم كه تقريبا ١٠ مترى از من فاصله داشت نگاه كردم  بلندگويى نديدم.  يك كوچه بن بست بود با چند ديوار فرسوده . دوباره به راهم ادامه دادم اما اون صداى زيبا دوباره توجهم را جلب كرد

دوباره نگاه كردم  اما چيزي نديدم به جز يك مرد نسبتا ٥٠ يا ٦٠ ساله كه لباس رفتگرى تنش  بود و داشت سطل آشغال اون كوچه  رو عوض ميكرد. دوباره كه دقت كردم  متوجه شدم آهنگ را اين مرد ميخواند, انگار ذمزمه ميكرد اما صداش اينقدر زيبا و رسا بود كه من فكر كردم از بلندگو پخش ميشه. برگشتم و از كنارش رد شدم و گفتم : صداتون خيلى زيباست.  مرد رفتگر در حالى كه سطل آشغال كوچه را خالى ميكرد با حالت خجالت كشيدن همچنان كه سرش پايين بود خيلى آهسته گفت : مرسى.

تمام روز صداى اين مرد تو گوشم بود, و صورتش  تو ذهنم, چقدر زيبا ميخواند, بدون هيچ آهنگ و اكستر و مردمى كه  تشويقش كنند, در كوچه اى كه تنها شنونده اش من بودم. با خودم فكر ميكردم شايد اگر اين مرد در شرايط اجتماعى و اقتصادي ديگرى بدنيا ميامد ميتونست يك خواننده مشهور اپرا بشود كه ميليونها نفر به صداى  او گوش بدهند.. …

اما اون طبق تعريف اين جامعه سرمايدارى  يك رفتگر در يك منطقه محروم لندن است , هيچى ديگه نيست و قرار نيست كسى به او و استعدادش توجه كنه…

اونوقت ميگن  در اين جامعه امكانات مساوى براى همه هست و اگر استعداد داشته باشى  به هدفت ميرسى!

Advertisements

About shivamahbobi

Women's rights activist and spokesperson for ​ Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI), former political prisoner ,TV producer and presenter

Posted on March 26, 2013, in Social - اجتماعى, Uncategorized, فارسى. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: