Monthly Archives: July 2012

خشونت عليه زنان

مصاحبه نشريه ايسكرا با شيوا محبوبى

آوات فرخی: در 19می در شهر پیرانشهر،زن جوانی به اسم شکری حملان که مادر 2بچه نیز بود ،به دلیل اینکه می خواست از همسرش جدا شود به دست برادر و شوهرش در خانه اش بعد از آزار و اذیت و کتک زیاد خفه اش کردند،به نظر شما چرا بعد از طی این همه سالها ما دوباره شاهد چنین اتفاقات ناخوشایندی هستیم که همچنان در حال فزونی نیز می باشد؟ Read the rest of this entry

Advertisements
%d bloggers like this: